Life cycle assessment

Levenscyclusanalyse

De levenscyclusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) wordt beschouwd als de belangrijkste techniek om inzicht te krijgen in de milieu-impact van de productie, consumptie en afvalverwerking van een product. Deze techniek wordt wereldwijd veelvuldig gebruikt door bedrijven, overheidsinstellingen en ngo's in alle sectoren.

Doelstellingen voor het gebruik van de levenscyclusanalyse

LCA's worden om verschillende redenen ingezet: van het maken van een hotspotanalyse tot het communiceren van de milieuprestaties van een product aan het grote publiek. Met een LCA kan worden bepaald welke milieuthema's het meest relevant zijn voor elk product en kunnen trade-offs worden geïdentificeerd tussen de verschillende milieueffecten. Enkele voorbeelden:

Doelstelling Voorbeeld
Inzichtelijk maken wat de belangrijkste milieu-impactfactoren zijn (hotspotanalyse) Hoeveel dragen transport, verpakking en landbouwchemicaliën bij aan de totale milieu-impact? Wat zijn de meest relevante milieukwesties?
Verbetermogelijkheden vaststellen Welke impactfactoren zijn beïnvloedbaar? Bijv. de samenstelling van diervoeder wijzigen, beter mestbeheer, alternatieve verpakkingen, langere houdbaarheid van het product, enz.
De impact van mogelijke maatregelen analyseren Wat is het effect van een verandering in de diervoedersamenstelling op de bijdrage van de diervoederproductie en de uitstoot van het bedrijf aan de totale impact? Zijn er trade-offs? Bijv. het gebruik van meer verpakkingsmaterialen en/of koeling om verliezen te voorkomen.
Milieu-indicatoren in de loop der tijd monitoren Jaarlijkse monitoring van de impact van de melkproductie van een bedrijf.
De milieuprestaties vergelijken met een sectorbenchmark De impact van de melkproductie in Nederland berekenen voor een groot aantal bedrijven en zuivelondernemingen en de impact van afzonderlijke bedrijven vergelijken met de gemiddelde resultaten.
De milieuprestaties van een product van een bedrijf presenteren aan het grote publiek Voedselproducerende bedrijven rapporteren de milieu-impact van hun producten in hun jaarlijkse duurzaamheidsverslag.

Wij bieden een stapsgewijze LCA

Wageningen Economic Research stelt bedrijven in staat om in zes stappen inzicht te krijgen in hotspots, verbetermogelijkheden en de potentiële impact daarvan.

Alles is mogelijk: van een efficiënte quickscan tot een hoogwaardige en uiterst gedetailleerde LCA. De aanpak is steeds hetzelfde. Het is een iteratief proces, waarbij de eerste drie stappen eventueel moeten worden bijgesteld zodra meer inzicht is verkregen in de interpretatie.

Stap Activiteiten
Stap 1: het product definiëren Definieer samen met LCA-experts, sectorexperts en industriële partners de waardeketens van het product of de producten en bekende verbetermogelijkheden. Maak en overzicht van de belangrijkste producerende landen/regio's en de meest veelbelovende verbetermogelijkheden.
Stap 2: literatuuronderzoek Raadpleeg literatuur over LCA's van het product.
Stap 3: een model ontwikkelen Ontwikkel een LCA-model voor het product (gebaseerd op beschikbare modellen) en bereken de baseline-resultaten met secundaire gegevens in LCA-software en -literatuur, primaire gegevens (indien beschikbaar) en deskundige beoordeling (indien nodig). Eventueel kunnen aanvullende primaire gegevens worden verzameld.
Stap 4: de hotspots analyseren Analyseer de hotspots in de baseline-resultaten om de relevantste impactindicatoren en de gevoeligste inputparameters te identificeren. De verbetermogelijkheden die eerder zijn vastgesteld, worden gedefinieerd als veranderingen in een of meer inputparameters.
Stap 5: het verbeterpotentieel berekenen Bereken het verbeterpotentieel voor alle relevante impactindicatoren door de inputparameters aan te passen.
Stap 6: de resultaten presenteren Presenteer de resultaten en bespreek deze met deskundigen en branchegenoten om de aanpak en de geleerde lessen te valideren.