Bedrijfsomvang en -type

Agrarische bedrijven verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Om bedrijven toch te kunnen indelen in homogene groepen, is de NSO-typering in gebruik. Daarbij worden economische normen gebruikt: de Standaardopbrengst (SO).

De omvang van een bedrijf

Met de SO-rekenmodule kunt u eenvoudig zelf de bedrijfsomvang en het bedrijfstype van een bedrijf vaststellen. U vult de oppervlakten van de door u geteelde gewassen en de aantallen dieren per diersoort in en vervolgens kiest u voor het NSO-rapport. Daarin ziet u het bedrijfstype en de omvang die is berekend met de door u ingevoerde gegevens en de normen en rekenschema’s die in gebruik zijn.

Nieuw kengetal: de Standaardverdiencapaciteit

Nieuw is de opname van het kengetal Standaardverdiencapaciteit (SVC). Daarmee zijn bedrijven op basis van normen en standaarden te vergelijken op basis van toegevoegde waarde en arbeidsbehoefte. De werkelijke situatie op een bedrijf kan uiteraard anders zijn dan uit die standaarden blijkt. Dat kan samenhangen met de efficiëntie van de arbeidsinzet, maar ook met het bedienen van specifieke markten of het al dan niet uitvoeren van multifunctionele landbouw. Meer informatie over normen en uitgangspunten is opgenomen in het document over de NSO-typering.

Gerelateerde informatie

De normen zijn gekoppeld aan de Landbouwtelling die RVO jaarlijks uitvoert. De informatie uit de Landbouwtelling wordt gebruikt in statistieken van het CBS en in analyses die Wageningen Economic Research uitvoert.  

Tot 2012 zijn de Nederlandse grootte-eenheden (nge) en de NEG-typering in gebruik geweest. Bekijk de pdf met de veelgestelde vragen over de nge.