FoodProfiler - Bedrijven

Organisaties in de food nemen nu beslissingen over nieuwe producten en marketing zonder accuraat inzicht in consumptiepatronen: namelijk wat er met wat wordt gegeten en wanneer. Zij gebruiken nu intensieve trajecten, trial en error, inaccurate bronnen en kwalitatief slechte cijfers.

Waarom FoodProfiler

De Foodprofiler is een app waarmee grote groepen consumenten kunnen invullen wat zij hebben gegeten. Zo krijgen we inzicht in wat er met wat wordt gegeten, door wie en wanneer. De near time registratie van de afgelopen twee uur, de langdurige metingen en grote groepen consumenten leveren rijke en betrouwbare inzichten. Er is dus een methode die intensieve trajecten en inaccurate bronnen overbodig maakt. De FoodProfiler biedt inzicht in Wanneer, Waarmee, Waarom & Wie uw product eet.

Het meten van voedselconsumptie, en het begrijpen van de factoren die consumentengedrag bepalen, is moeilijk en vindt in Nederland en Europa veelal ad hoc en ongestructureerd plaats. Er is geen infrastructuur om deze gegevens systematisch te verzamelen. Overheden en het bedrijfsleven hebben steeds meer behoefte aan gedetailleerde inzichten in het voedingsgedrag van consumenten om hun beleid en strategie├źn op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, productontwikkeling en vermarkting vorm te geven. Zo kunnen we consumptie van bijvoorbeeld groenten of vlees monitoren zodat de impact van beleid inzichtelijk wordt.

Technologische ontwikkelingen op het gebied van internet, zoals apps, bieden volop mogelijkheden om in een internationale context data te verzamelen. Met deze data wordt onderzoek gedaan naar consumentengedrag in relatie tot voedselconsumptiepatronen. Wageningen Economic Research is om deze redenen bezig met het ontwikkelen van een nieuwe methode om data over voedselconsumptiepatronen te verzamelen.

Huidige stand van zaken

Wageningen University & Research heeft een app ontwikkeld om voedselconsumptiepatronen in Nederland in kaart te brengen: de FoodProfiler. Consumenten krijgen via deze app random reminders om in te vullen wat zij de laatste twee uur hebben gegeten. Zij vullen in of ze een snack, hoofdmaaltijd of lunch hebben gegeten en ook wat zij precies hebben gegeten. Bijvoorbeeld een salade met appel en geitenkaas. Als het profiel volledig is ingevuld krijgen zij te horen wat voor type eter zij zijn. Bijvoorbeeld: in vergelijking met het algemene Nederlandse profiel eet je veel groenten en weinig fruit. Je bent al heel gezond bezig, maar het kan nog beter.

FoodProfiler

De data

De app is gebaseerd op bestaande wetenschappelijke kennis. Wageningen University & Research is aangehaakt bij bestaande indelingen van producten die logisch zijn voor consumenten. Er wordt gemeten wat consumenten de afgelopen twee uur eten en dat over een langere periode. Dit levert betrouwbaardere data op omdat dit gemakkelijker in te vullen is voor consumenten.

FoodProfiler