Biodiversiteit en Beleid

Het team Biodiversiteit en beleid doet toegepast wetenschappelijk onderzoek naar natuur en samenleving vanuit verschillende perspectieven en draagt zo bij kennis en methoden die nodig zijn voor biodiversiteitherstel in de landbouw, natuur en milieu. In ons onderzoek gaan wij ervan uit dat de natuur oplossingen biedt voor veel vraagstukken op de weg naar een duurzame leefomgeving.

De nadruk ligt op de 'mens in de natuur', waarbij het ecosysteem essentiële diensten levert aan de samenleving zoals voedselvoorziening, vezels, energie en drinkwater. Daarnaast beïnvloedt het sociaal-economische systeem de natuur door gebruik, verandering van het landschap en door sturing. In ons onderzoek zijn deze onderdelen onlosmakelijk verbonden. We werken multi- en transdisciplinair en werken samen met beleidsmakers, wet- en regelgevers, gebruikers, beheerders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Video

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan