Natuurherstel

Natuurherstel en de ontwikkeling van veerkrachtige ecosystemen zijn van cruciaal belang om de uitdaging van hernieuwbare en duurzame hulpbronnen, nu en in de toekomst, aan te gaan. Dit vereist dat we de dynamiek van ecosysteemherstel en veerkracht begrijpen, samenwerken met het bedrijfsleven om van herstel een toekomstige 'investering' te maken en met onderzoekspartners om veerkrachtige ecosystemen tot stand te brengen, die kunnen reageren op milieubelasting zoals invasieve soorten, zure regen, stikstofdepositie en klimaatverandering.

  • shutterstock_108569588_struiken_bloemen.jpg

Wij passen onze deskundige kennis en vaardigheden op het gebied van het herstel van soorten en ecosystemen toe om samen met besluitvormers beleid en een reeks maatregelen voor de aanwijzing en het beheer van beschermde gebieden te ontwikkelen.

Wij werken ook samen met partners uit het bedrijfsleven en de onderzoekswereld om in de praktijk veerkrachtige ecosystemen te creëren, om zo de basis te vormen van ons natuurlijk kapitaal dat in staat is veranderingen op te vangen en om verbeterde beslissingsondersteunende modellen te leveren voor beleidsmakers en praktijkmensen.

Lees verder

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan