Duurzaam waterbeheer

Duurzaam waterbeheer

Water is onmisbaar voor leven. We gaan ervan uit dat water nooit op raakt. Maar de wereld en het klimaat veranderen. Steeds vaker beseffen we dat de waarde van water en het belang van duurzaam waterbeheer niet voldoende worden onderkend. Onderzoekers van Wageningen Environmental Research en academici van het departement Omgevingswetenschappen werken vanuit verschillende perspectieven samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven, door waterbeheer te optimaliseren voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving.

Werk samen met ons aan duurzaam waterbeheer

Wageningen Environmental Research ontwikkelt wetenschappelijke kennis en maatregelen gebaseerd op een goed begrip van onze leefomgeving. Een integrale aanpak van de verschillende wateruitdagingen is essentieel en kenmerkend voor ons werk. Op de natuur gebaseerde oplossingen ('nature-based solutions') vormen de kern van ons onderzoek. Onze vijf onderling verwoven en overlappende onderzoeksonderwerpen richten zich op landbouw, maatschappij en bestuur, landschap, waterkwaliteit en -kwantiteit, en delta’s, waarbij we onze uitgebreide kennis en expertise inzetten.

Samen met onze onderzoekspartners, waaronder nationale, internationale en lokale overheden, waterschappen, stichtingen en bedrijven, doen we fundamenteel en meer toegepast onderzoek op het gebied van waterbeheer. We streven altijd naar impact op de samenleving, om de uitdagingen en vragen die we hebben als samenleving te beantwoorden. Het transformeren en verduurzamen van watersystemen tot goede, robuuste en toekomstbestendige elementen van onze leefomgeving draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Verdieping