bosinventarisatie

Nederlandse Bosinventarisatie

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert Wageningen Environmental Research samen met partners de Nederlandse Bosinventarisatie uit. Het doel van de Nederlandse Bosinventarisatie (NBI) is om een beeld te krijgen van de huidige toestand van het Nederlandse bos en van de ontwikkelingen sinds de vorige inventarisatie.

De NBI richt zich voornamelijk op de biomassa- en (hout)productie-aspecten van het bos. De geschiedenis van de NBI gaat terug tot 1938, toen de eerste inventarisatie begon. Sindsdien zijn er zeven inventarisatierondes uitgevoerd. De meetresultaten van NBI zijn van belang voor de Nederlandse overheid om aan internationale rapportageverplichtingen te voldoen, over onder andere koolstofvastlegging (ook wel bekend als het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties) en verschillende internationale enquêtes zoals de Forest Resource Assessment (FRA) van de FAO en Forest Europe (voorheen MCPFE). Deze enquêtes resulteren in overzichtsrapporten zoals de Global Forest Resource Assessment 2020 en State of Europe’s Forests 2020. Daarnaast levert het onderzoek informatie voor geïnteresseerde Nederlandse partijen uit de bos- en natuursector. Vanwege deze wettelijke verplichtingen maakt de NBI onderdeel uit van de WOT Natuur & Milieu.

De NBI wordt, sinds de start van de NBI-7 in 2017, in een cyclus van 5 jaar uitgevoerd. In 2022 is de NBI-7 afgerond, het rapport is hier te downloaden. De database met de ruwe meetgegevens is te downloaden op de website van Stichting Probos. De NBI-8 is meteen daarna van start gegaan en loopt tot 2026. Voor de bepaling van de ruim 3500 reguliere steekproefpunten in de NBI-8 is gebruik gemaakt van de LULUCF en LGN kaart. Daarnaast worden er ca. 120 extra steekproefpunten uitgezet in bossen met habitattypes die slecht vertegenwoordigd zijn in de reguliere inventarisatie. Op deze punten wordt ook een vegetatieopname uitgevoerd. Samen met informatie uit de reguliere inventarisatie wordt hiermee gerapporteerd naar de Habitatrichtlijn rapportage in 2025. Op de gehele set steekproefpunten wordt éénmalig tijdens de NBI-8 een bodemprofielbeschrijving gemaakt door een veldbodemkundige.

Publicaties