Bosschap - Commissie Plantenziekten en Plagen

Bosschap - Commissie Plantenziekten en Plagen

Diverse commissies en werkgroepen vormen de inhoudelijke basis van het Bosschap. De commissie Plantenziekten en Plagen signaleert ontwikkelingen van ziekten en plagen in het buitengebied en adviseert het bestuur van het Bosschap over te voeren beleid, regelgeving, onderzoek en voorlichting.

De commissie staat enerzijds dicht op de praktijk en houdt anderzijds het beleid scherp. In 2006 bracht de commissie de ‘Visie op ziekten en plagen in het buitengebied’ uit. Centraal hierin staat de vraag, wanneer bos- en natuurbeheerders wel of niet ingrijpen. De ideeën hierover zijn sterk veranderd én recent onderzoek toont aan dat verplicht ruimen van stormhout een bastkeverplaag niet voorkomt. Daarom heeft de commissie een grondige herziening van het stelsel van verordeningen en praktijkadviezen van het Bosschap voorgesteld. Zo zijn de Verordening bestrijding nonvlinder en Verordeningen bestrijding dennenscheerder in Pinus door het bestuur van het Bosschap afgeschaft in maart 2008. Later werden ook de verordeningen voor de bestrijding van schadelijke insecten in Picea en Larix buiten werking gesteld. 

Voor actuele informatie wordt verwezen naar www.bosschap.nl. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze commissie? Neem dan contact op: bel (030) 69 30 130 of stuur een e-mail naar algemeen@bosschap.nl.