Ketenontwerp Wageningen

Biodetectie en diagnostiek

Ontwikkelen van diagnostische testen, implementeren van de nieuw ontworpen diagnostiek op de werkplek of het bieden van oplossingen op het gebied van kwaliteits- en/of veiligheidsvraagstukken. Wageningen Food & Biobased Research houdt zich al meer dan dertig jaar specifiek bezig met biodetectie en diagnostiek,

Biodetectie en diagnostiek maakt snel en ter plekke, binnen of buiten, gegevens inzichtelijk die daardoor informatie geven over (niveaus van) kwaliteit en/of veiligheid. Praktische toepasbaarheid in samenwerking met het bedrijfsleven staat daarbij voorop, of het nu gaat om toepassingen in de landbouw, de voedingsindustrie, de veterinaire praktijk of de gezondheidszorg. Enkele voorbeelden van te detecteren componenten:

 • Eiwitten (biomarkers, voedselallergenen, toxinen);
 • Micro-organismen (voedselpathogenen, verontreinigende bacteriën, zoönotische virussen);
 • DNA-/RNA-sequenties (pathogenen, verontreinigende flora);
 • Toxinen (mycotoxinen);
 • Verontreinigingen (antibiotica, pesticiden);
 • Toxische weekmakers (ftalaten);
 • Hoogwaardige componenten (antimicrobiële en antioxidant componenten).

Gebruikte detectietechnieken en - methoden

Laterale flow testen, te vergelijken met de zwangerschapstest, waarbij ook meerdere componenten (multi-analiet) opgespoord kunnen worden gedetecteerd, zowel met behulp van lijntjes als een microarray van spots;

Microarray-ELISA, waarin tientallen analieten per well kunnen worden bepaald; testen worden geprint op cellulose;

Snelle Nucleic Acid testen, waarbij de hierboven genoemde diagnostische platforms worden gebruikt voor detectie van specifiek DNA/RNA amplicons;

Een real-time video-reader wordt gebruikt om de resultaten van de multi-analiet laterale flow testen uit te lezen;

Geleide flow in nitrocellulose membranen is een nieuwe technologie van Surfix (Wageningen) om zeer kleine kanalen en compartimenten in nitrocellulose te maken. Theoretisch leidt deze aanpak tot een hogere gevoeligheid van laterale flow testen; niet alleen het vaststellen van concentraties is hiermee mogelijk, maar ook het meten van enzymactiviteit;

De Pathway flow cartridge is een andere technologie die in samenwerking met Surfix wordt ontwikkeld; geschikt voor snelle en onsite cel-detectie.

Met de HAN Hogeschool in Arnhem wordt een eenvoudig en goedkoop systeem ontwikkeld om componenten (contaminanten, kwaliteitsbepalende inhoudsstoffen) of micro-organismen (pathogenen, verontreinigende bacteriën) continu te meten.

High-Throughput Screening (HTS) testen om (bio)activiteiten te vinden in biomassa zij- en reststromen en om de bioraffinage daarvan te geleiden; voorbeelden zijn antimicrobiële en antioxidant activiteiten en componenten (bv peptiden) die sleutelenzymen remmen in de cardiovasculaire regulatie en het glucose-metabolisme.

Makkelijk en gebruiksvriendelijk resultaat

Dankzij een breed werkveld kunnen we succesvolle methoden die zijn ontwikkeld voor een specifieke sector, makkelijk vertalen naar een toepassing in een andere sector. Hierdoor is een sneller, makkelijker en gebruiksvriendelijker resultaat mogelijk.

Wat biedt Biodetectie en diagnostiek?

 • Ontwikkeling van snelle en/of multi-analiet diagnostische platforms, bijvoorbeeld laterale flow en microarray methoden;
 • Advisering met oog voor de specifieke industriële ketenprocessen, de gevaren ervan en/of kritische controlepunten;
 • In nauwe samenspraak met de klant oplossingen op het gebied van kwaliteits- en/of veiligheidsvraagstukken;
 • Doorontwikkeling of afstemming van diagnostische testen waarbij de uiteindelijke toepassing leidend is;
 • Implementatie van de nieuw ontworpen diagnostiek op de werkplek samen met medewerkers van de klant;

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.