Efficiënt scheiden en zuiveren van natte stromen

Efficiënt scheiden en zuiveren van natte stromen

Bedrijven zoeken naar rendabele processen om waardevolle componenten uit natte reststromen uit bioprocessen, zoals fermentatie en bioraffinage, te scheiden en zuiveren. Voorbeelden zijn voedingsingrediënten (zoals geur- en smaakstoffen), biochemicaliën (zoals vetzuren of eiwitten) en biobrandstoffen. Voor elke vraag onderzoeken en ontwikkelen we de best passende combinatie van technieken voor een optimale downstream processing. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzame en circulaire economie.

Technologie voor downstream processing

Producenten van biochemicaliën, biobrandstoffen en biobased materialen gebruiken vaak natte biomassastromen als grondstof voor hun producten. Wij ondersteunen hen in drie fasen bij de technologieontwikkeling voor opwerking van producten uit deze waterrijke reststromen. Om te beginnen zetten we micro-organismen in om componenten uit deze waterige stromen om te zetten in waardevolle stoffen. Vervolgens verhogen we de concentratie van deze waardevolle stoffen. En ten slotte zuiveren we de gewenste stoffen, raffineren we ze en zorgen we ervoor dat ze exact voldoen aan de vereiste specificaties.

Een overzicht van de technologieën die we inzetten en die te combineren zijn met fermentatie, enzymatische conversie en downstream processing:

State-of-the-art-technologie voor scheiding en zuivering

Met onze expertise in scheiding en zuivering zijn we toonaangevend in de wereld van food- en biobased processen. Een grote meerwaarde is dat we direct samenwerken met experts in aangrenzende gebieden, zoals bioconversie, duurzame chemie en bioraffinage. Hierdoor kunnen we gezamenlijk de gehele processing optimaliseren en producenten de meest efficiënte oplossing bieden.  Op basis van fundamenteel en toegepast onderzoek ontwikkelen we rendabele, innovatieve technologieën en processen en brengen we de technische, economische en milieu-impact in kaart. We streven naar circulaire processen met een zo laag mogelijk gebruik van energie, water en hulpstoffen. Onze kracht is verder dat we onze partners helpen met het opschalen van labschaal tot pilotschaal en met de verdere implementatie van nieuwe processen.

Geinteresseerd in de mogelijkheden?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek: