Ketenontwikkeling en logistieke inrichting

Ketenontwikkeling en logistieke inrichting van versketens

Terugbrengen van (kwalititeits-)verliezen en optimaliseren van logistieke versketens. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt en implementeert kennis die de voedingssector wereldwijd helpt bij een integrale, duurzame en circulaire inrichting van versketens.

Om de kwaliteit van verse producten te kunnen garanderen, van oogstmoment tot bij de consument, is het noodzakelijk dat de keten adequaat en snel reageert. Wageningse experts helpen bedrijven in de versketen bij het optimaliseren van deze logistiek, zodat producten met de gewenste kwaliteit, op het juiste moment bij de juiste consumenten terechtkomen. Hierbij wordt een integrale ketenaanpak door de experts toegepast. De focus ligt naast op individuele ketens veelal op een duurzame en circulaire (her)inrichting van hele sectoren, hele regio’s en zelfs landen.

Ketenbrede aanpak

Door agrifood stromen te inventariseren, te modelleren en te optimaliseren maken de experts inzichtelijk hoe overheden en bedrijven bestaande en nieuwe versketens duurzaam en kostenefficiënt kunnen inrichten. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met marktontwikkelingen, maar ook met logistieke, geografische en organisatorische factoren, en de ecologische footprint. Met betrokken partijen wordt gekeken naar welke van deze factoren invloed hebben bij de logistieke inrichting van de keten:

 • Fysieke transport en transportmodaliteiten
 • Verpakkingen
 • Beschikbaarheid van product- en keteninformatie
 • Kwaliteitscontrolepunten
 • Voorraden
 • Gehanteerde bestelsystemen
 • Marktvraag
 • Inrichting van de organisatie en stakeholdermanagement
 • Duurzaamheidscriteria
 • Toekomstscenario’s

Aan de hand van verschillende analysetechnieken worden inefficiënties en ketenoplossingen geïdentificeerd en eventueel in pilot-setting getest. Het kan gaan om:

 • Een strategisch plan voor (her)inrichting voor duurzame versketen(s) zoals een kwaliteitsgestuurde Agro-Logistic plan of een roadmap voor een land of ketenpartij om verliezen en derving in de keten te minimaliseren door slimme ketenoplossing op het gebied van preventie, reductie en valorisatie te identificeren en vervolgens te implementeren;
 • Toekomstscenario’s voor transities zoals bijvoorbeeld de transitie van traditionele dierlijk eiwit naar duurzamere en veelal nieuwe bronnen van eiwit;
 • Haal- en schaalbaarheidsanalyse ’s voor fabrikanten, retailers, en/of logistieke (handels)bedrijven en overheden die inzicht geeft in kosten en baten van innovaties en verbeteringen in de versketen. De analyses leveren realistische scenario’s op en een praktisch, wetenschappelijk onderbouwd advies. In pilot-setting kunnen interventies beoordeeld worden op haal- en schaalbaarheid.

Wageningen Food & Biobased Research is in staat om de verschillende technische en sociaal-economische expertises te verbinden om zo versketens, efficiënter, duurzamer en circulair te maken. Wageningse experts werken met elkaar samen en hebben een integrale, brede blik op het agri-food systeem. Daarmee kunnen wij de logistieke grondvorm van de keten optimaliseren en zetten wij complexe vraagstukken rondom de (groei-)capaciteit van ketens om in heldere adviezen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.