Ketenontwerp Wageningen

Systeemanalyse en ketenontwerp voor de biobased economy

De overstap van een fossiele economie naar een circulaire, biobased economie levert voor bedrijven lastige vragen op. Hoe staat het bijvoorbeeld met de beschikbaarheid van biomassa? Welke infrastructuur is al aanwezig en welke schakels missen nog? En met welke partijen zijn haalbare nieuwe productieketens te vormen? Met systeemanalyse en ketenontwerp brengt Wageningen Food & Biobased Research de kansen en risico’s van circulaire, biobased productieprocessen realistisch in kaart en helpen we bedrijven en overheden de stap ernaartoe te zetten.

Op weg naar circulaire, biobased productieketens

Om de klimaatverandering af te remmen, moet de wereld overstappen van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare grondstoffen. Die overstap is onvermijdelijk, maar ingewikkeld. Bedrijven en overheden moeten van fossiele productiesystemen overstappen op circulaire, biobased productiesystemen. Bestaande productieketens zijn in de meeste gevallen niet geschikt en dus moeten er nieuwe productieketens met nieuwe ketenpartners worden opgezet. Bovendien ontbreekt het bedrijven en overheden vaak aan betrouwbaar inzicht in de kansen en risico’s van nieuw te ontwikkelen biobased producten en materialen. Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt partijen die de overstap willen maken naar circulaire en biobased productiesystemen. We bieden hen een doortimmerde systeemanalyse en brengen de kansen van toekomstige productieketens in kaart.

Van biomassa tot gebiedsontwerp

Voor een succesvolle transitie naar circulaire, biobased productie is de beschikbaarheid van voldoende biomassa een basisvoorwaarde. Daarom brengen we met beschikbaarheidsstudies in kaart hoeveel biomassa er in een beoogd gebied geproduceerd wordt en hoeveel biomassa er in de toekomst onder bepaalde voorwaarden beschikbaar komt. Door rekening te houden met verschillende scenario’s kunnen we een afgewogen inschatting maken. Daarnaast zetten we de bestaande infrastructuur op een rij, van agrarische faciliteiten tot chemische installaties en distributieketens.

Op basis daarvan analyseren we welke producten logischerwijs te maken zijn en ontwikkelen we een gebiedsontwerp. Hierin koppelen we de beschikbare biomassa en faciliteiten in een gebied aan mogelijke eindproducten en bepalen we welke schaalgrootte nodig is. Vervolgens kijken we welke schakels in de keten nog moeten worden toegevoegd om een succesvolle productieketen te kunnen vormen en hoe we deze keten optimaal kunnen inrichten. Hierbij koppelen we onze technische geaardheid aan onze kennis van de fysieke realiteit: we overzien de mogelijkheden én onmogelijkheden en brengen de haalbaarheid van circulaire ambities realistisch in kaart.

Brede Europese ervaring

In tal van projecten brengen we met Wageningen Food & Biobased Research onze expertise rond systeemanalyse en ketenontwerp in. Zo hebben we in het EU-project S2Biom een Europese keten ontwikkeld die biomassa aan lokale, regionale en pan-Europese ketens levert. En in de tweede helft van 2019 gaat CityLoops van start, een Horizon 2020-project van de EU dat zich richt op de circulaire ontwikkeling van steden. Apeldoorn is één van de zes Europese steden die aan het project deelneemt. In het Apeldoornse deelproject is onze focus gericht op de ontwikkeling van een lokale, circulaire keten voor organisch afval uit stadsparken.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.