Phenomea

Onderzoeksfaciliteit voor naoogsttechnologie en agro food robotica

Binnen deze faciliteit wordt onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van versproducten en de mogelijkheden voor robots binnen de agrifood sector. Daarnaast biedt het partners de gelegenheid workshops, trainingen en bijeenkomsten te volgen of zelf te organiseren.

Klik en ontdek de onderzoeksmogelijkheden in deze faciliteit

1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12
 • 1 Testruimte voor geconditioneerd transport

  Deze unieke ATP testruimte test de prestaties van flexibele en energiebesparende koeltransporten over een temperatuurbereik van -20 °C tot + 50 °C. Onderzoekers meten isolatiewaarde, koelvermogen en energiegebruik maar doen ook kwalificatie metingen waarmee garanties worden afgegeven over de temperatuurverloop en temperatuurverdeling in de lading.

 • 2 Plaza: demonstratie- en trainingsruimte

  Het Plaza is een inspiratieruimte waar een breed scala aan resultaten en prototypes uit diverse onderzoeksprojecten worden gepresenteerd. Gedurende het jaar worden trainingen, workshops, presentaties en demonstraties gegeven. Neem voor meer informatie contact met ons op.

 • 3 Vision ruimte

  In de vision ruimte worden geavanceerde meetmodules voor het bepalen van de kwaliteit van verse producten ontwikkeld. Diverse optische en 3D-sensoren meten zowel externe als interne aspecten van het product. Ruwe data wordt door geavanceerde data-analyse technieken omgezet naar kwaliteitsaspecten. Met Deep Learning worden methoden ontwikkeld om die vertaalslag automatisch te laten plaatsvinden

 • 4 Robotica ruimte

  In de robotica ruimte wordt onderzocht in hoeverre de kwaliteit en efficiëntie van agrifood processen kan worden verbeterd door automatisering. Zo staat er bijvoorbeeld een robot die diverse sensoren, zoals een NIR-meetkop en een gasprobe, dichtbij voedselproducten kan brengen om nauwkeurig de kwaliteit vast te stellen.

 • 5 CA-ruimtes (controlled atmosphere)

  Deze ruimtes bevatten 150 luchtdichte cilinders waarmee controlled atmosphere, ultra low oxygen en dynamic controlled bewaring van versproducten onderzocht worden. Deze bewezen combinatie van technische kennis en product specifieke expertise heeft geleid tot nieuwe inzichten en toepassingen van CA-technologie zoals bijvoorbeeld het niet-chemisch bestrijden van plaagorganismen (CATT).

 • 6 Recycling ruimte

  In de recycling ruimte wordt onderzoek gedaan naar welke hergebruiksproducten en afvalstromen verpakkingsmaterialen terecht komen. Dit zorgt voor wetenschappelijk onderbouwd inzicht in ketens voor hergebruik, de keuze voor een inzamelingssysteem en de effecten van ontwikkeling en verbetering van sorterings- en opwerkingstechnologieën.

 • 7 Koelruimtes

  Binnen de diverse koelruimtes kunnen de temperatuur en luchtvochtigheid voor ieder gewenste onderzoekssituatie ingesteld worden. Hiermee zijn onderzoekers in staat de situatie van elke schakel van de keten na te bootsen om daarmee nieuwe opslagsystemen en technologieën te ontwikkelen om de kwaliteit van versproducten zo goed mogelijk te houden.

 • 8 Uitbloeiruimtes

  De uitbloeiruimtes voor bloemen simuleren huiskamercondities om onderzoek te doen naar het zogenaamde 'vaasleven' van bloemen en planten. Een vaasleven staat voor de tijd dat bloemen/planten goed blijven na de oogst, transport en distributie.

 • 9 CA-ruimtes (controlled atmosphere) + CATT

  In de 40 klimaatgestuurde ruimtes kan de temperatuur en luchtvochtigheid voor ieder gewenste onderzoekssituatie ingesteld worden, om nieuwe opslagsystemen te ontwikkelen en technologieën om de kwaliteit van versproducten te behouden. In één van die ruimtes wordt specifiek gewerkt aan CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment); een warmtebehandeling gecombineerd met een gewijzigde luchtsamenstelling wat bijdraagt aan de ontwikkeling van niet-chemische plaagbestrijding. Het wordt tevens ingezet als quarantainebehandeling bij import en export van versproducten. Er wordt ook gewerkt aan de optimalisatie van het inkoelproces d.m.v. een modulair systeem waarmee verschillende configuraties doorstroomkoeling opgelegd kan worden aan versproducten.

 • 10 Physiomonitor & gasdiffusie ruimte

  In de gasdiffusie ruimte worden de fysische eigenschappen van verpakkingsmaterialen gemeten. Er staan verschillende gaschromatografen opgesteld waarmee de productie van ethanol/methanol, ethyleen, zuurstof en koolzuur kan worden gemeten van de diverse versproducten die bewaard worden in de 150 CA-cilinders (controlled atmosphere).

 • 11 Fysiologie ruimte

  Dit is de Quality Phenomics ruimte waar zowel intern als extern fenotype van een product gemeten worden. Dit zorgt voor inzicht in kleur, gewicht, stevigheid, beschadigingen, vlekken, interne kleur, interne afwijkingen, suiker- en zuurgehalte, droge stof bepaling, etc. Met deze gegevens wordt een nauwkeurige inschatting gemaakt van de huidige en verwachte kwaliteit van versproducten.

 • 12 Koelruimtes

  De faciliteit kent koelruimtes waarmee de temperatuur en luchtvochtigheid voor ieder gewenste onderzoekssituatie bepaald kan worden. Hiermee zijn onderzoekers in staat de situatie van elke schakel van de keten na te bootsen om daarmee nieuwe opslagsystemen en technologieën te ontwikkelen om de kwaliteit van versproducten zo goed mogelijk te houden.

 • 13 Verpakkingsruimte

  In de verpakkingsruimte is een breed scala van verpakkingsmateriaal aanwezig waarmee onderzocht wordt welk type verpakkingsmateriaal ervoor zorgt dat een versproduct (of maaltijd) zo lang mogelijk vers blijft.

 • 14 Mobiele onderzoeksfaciliteit

  De mobiele onderzoeksfaciliteit, behorend tot het concept COOL – Research on the move, zal in opkomende landen bijdragen aan onderzoeksprojecten op gebied van naoogsttechnologie. Dit met als doel om het tijdspad van idee naar concrete oplossing, die daadwerkelijk zorgt voor langer houdbare producten en daarmee minder voedselverliezen, drastisch in te korten.