Food Innovations for responsible choices

Duurzaam en Gezonde Voeding

Hoe we voedingsmiddelen produceren en consumeren, en hoeveel voedsel verloren gaat of wordt verspild, bepalen in grote mate de gezondheid van mens en planeet.

Wageningen Food & Biobased Research ondersteunt de ontwikkeling van gezond voedsel dat duurzaam wordt geproduceerd – nu en in de toekomst. We zetten onze expertise en moderne faciliteiten in om samen met verschillende partners uit de voedingsmiddelenindustrie − van startups en multinationals tot landbouwbedrijven en voedselproducenten − de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid van voedingsmiddelen te verbeteren.

Lees meer

We onderscheiden ons als onderzoeksinstituut door toegepast onderzoek te vertalen naar praktische oplossingen. Daarbij richten we ons op microbiologie, slimme en duurzame voedselverwerking en innovatieve (her)formulering van voedingsmiddelen om onze partners bruikbare inzichten en transformatieve technologieën te bieden die hen helpen gezondere en duurzamere producten te produceren. Help ons om de toekomst van voeding vorm te geven met op wetenschap gebaseerde innovaties.

Werken aan oplossingen

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen.