Kwaliteit na de Oogst Behouden

De wereldbevolking groeit, steden nemen in omvang toe en door klimaatverandering verdwijnen op de ene plek productiegebieden waar elders nieuwe ontstaan. Voedselzekerheid garanderen vraagt om een slimme (her)inrichting van productieketens. Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelt de kennis, inzichten en technologische toepassingen die dit mogelijk maken.

Lees meer

Slimme (her)inrichting van productieketens

Het wordt steeds moeilijker om iedereen op duurzame wijze te voorzien van voedsel. De behoefte aan voedsel is continu en consumenten eten graag het hele jaar door verse groenten en fruit. Maar het aanbod varieert, afhankelijk van locatie en seizoen. Bij de distributie zijn daardoor flinke verschillen te overbruggen in tijd en plaats. Zo gaan appels en peren na de oogst vaak maanden de koelcel in voordat ze doorgaan naar de consument. Daar komt bij dat veel producten op een andere plek worden gegeten dan waar ze worden geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan bananen of druiven. De kunst is de kwaliteit van groenten en fruit na de oogst zo goed mogelijk te behouden – liefst bij een lage CO2-uitstoot en tegen zo laag mogelijke kosten. Wageningen Food & Biobased Research biedt de kennis en inzichten die nodig zijn om bestaande productieketens efficiënt in te richten en nieuwe ketens te ontwikkelen, zoals kortere ketens of ketens naar plekken waar nu minder gezond voedsel beschikbaar is.

Kwaliteit meten en sturen

We hebben unieke kennis en expertise in huis rond het meten van kwaliteit na de oogst en weten als geen ander welke technologie je kunt inzetten om de kwaliteit van versproducten optimaal te behouden tijdens bewaren en transport. We adviseren technologiebedrijven en vervoerders bij vragen rond kwaliteitsgestuurde logistiek, en adviseren investeerders bij het nemen van strategische beslissingen over food systems design: het opzetten en inrichten van duurzame voedselketens en -systemen. Daarnaast helpen we bedrijven met het verzamelen, analyseren en interpreteren van data over kwaliteit en houdbaarheid.

Werken aan oplossingen

Binnen dit onderzoeksprogramma werken we onder andere aan onderstaande oplossingen: