Nieuws

AgROBOfood: Realisatie Europees netwerk en effectievere toepassing roboticatechnieken

Published on
10 juli 2019

Wageningen University & Research heeft de leiding gekregen over een EU-project met een budget van 16 miljoen euro.

Het nieuwe EU-roboticsproject agROBOfood versnelt de digitale transformatie om de Europese agrifoodsector efficiënter en concurrerender te maken. De agrarische sector staat voor enorme uitdagingen. Er is vraag naar meer en beter voedsel dat wordt geproduceerd met minder middelen, en agrarische bedrijven moeten hun ecologische voetafdruk verkleinen en voldoen aan de veranderende vraag van de consument. WUR coördineert dit project, dat een budget van 16 miljoen euro heeft. De EU heeft gecommuniceerd dat dit nieuwe, omvangrijke en innovatieve actieproject, dat draait om hoe robotica kan worden ingezet om de agrifoodproductiviteit te verhogen, zal worden gecoördineerd door de programmaleider agrROBOfood Kees Lokhorst.

Europa efficiënter en concurrerender op roboticagebied

Janneke de Kramer, coördinator van agROBOfood: "Nu het agROBOfood-project van start is gegaan, kunnen bedrijven in heel Europa ondersteuning krijgen bij innovatie op het gebied van agrifoodrobotica en hun bedrijfsvoering. Door het netwerk van digitale innovatiehubs is het mogelijk grensoverschrijdend te werken en op Europees niveau de krachten te bundelen. agROBOfood zal nieuwe roboticatechnieken laten zien en de ontwikkeling hiervan versnellen, waarmee de efficiëntie en concurrentiepositie van de Europese agrifoodsector worden verbeterd.’