Nieuws

Anoxyl electrolyse en UV kunnen helpen om water te besparen bij groenteverwerking

article_published_on_label
12 april 2024

Groenteverwerkers zijn op zoek naar manieren om hun waterverbruik veilig terug te dringen. De toepassing van een anoxyl (een on-site uit keukenzout geproduceerde vrij chloor oplossing) en UV bij het desinfecteren van waswater kan daar mogelijk aan bijdragen, blijkt uit experimenten van Wageningse onderzoekers.

De experimenten maakten deel uit van het onderzoeksproject Safe and Save Water. Onderzoekers pasten verschillende technologieën voor waterdesinfectie toe op water dat was gebruikt om sla te wassen om te kunnen hergebruiken. Hierbij werden de effecten op de waterkwaliteit gemeten door te kijken naar UV-transmissie, chemisch zuurstofverbruik en de inactivatie van de bacterie Listeria innocua dat gebruikt werd als surrogaat voor de pathogene bacterie Listeria monocytogenes.

Eerst werd het recirculerende waswater op laboratoriumschaal en vervolgens op pilotschaal behandeld met UV. Uit metingen bleek dat L. innocua binnen 10 minuten behoorlijk kon worden afgedood bij een beperkte UV dosis. Bij behandeling met vrij chloor (7-8 ppm vrij chloor) en de combinatie van vrij chloor met UV was het effect duidelijk groter: in beide experimenten was er al binnen één minuut een aanzienlijke afname. Ten slotte experimenteerden de onderzoekers op laboratoriumschaal met de toepassing van ozon als desinfectiemethode. Deze methode zorgde binnen tien seconden voor een grote afname van L. innocua.

Aangepaste waslijn

In een vervolgexperiment op pilotschaal werd recirculerend water opnieuw behandeld met de combinatie van vrij chloor (2-3 ppm vrij chloor) en UV, dit keer met een aangepaste waslijn. Door afspoelen bij het snijden van sla en het gebruik van ontwateringsbanden (trilling en afzuiging) en een vacuümdroger verbeterde de waterkwaliteit en kon L. innocua nog steeds aanzienlijk worden afgedood. Daarnaast maakten onderzoekers een schatting van de kosten van de verschillende wasbehandelingen, die hoger liggen dan het standaard wassen van water, maar bijdragen aan het verkleinen van de kans op voedselinfecties en uitbraken.

Zo leverde het project Safe and Save Water meer inzicht op in de haalbaarheid van veilig (her)gebruik van water in de groenteverwerking. Er ligt een aantal mogelijkheden voor verder onderzoek, zoals het toepassen van lagere concentraties vrij chloor. Ook andere combinaties van technologieën, bijvoorbeeld ozon gevolgd door UV, zijn interessant. Ten slotte zijn verdere aanpassingen aan de waslijn mogelijk om de kwaliteit van het proceswater te verbeteren.

Voor het complete artikel kijk op de site van de VMT (alleen voor abonnees).

Het onderzoeksproject ‘Safe and Save Water: Part 2 – The Case on Listeria’ liep van 2021 tot en met 2023. Binnen dit project werkte WUR samen met partners uit het bedrijfsleven: een verwerker van verse groenten, een fabrikant van apparatuur voor groenteverwerking en vier leveranciers van waterzuiveringstechnologieën.