referentielaboratorium RIKILT

Referentielaboratorium

Wageningen Food Safety Research is nationaal referentielaboratorium (NRL) voor de controle van residuen, contaminanten en virussen in voedsel en diervoeders. Daarnaast is Wageningen Food Safety Research Europees Referentielaboratorium voor specifieke domeinen.

Controle op naleving wet

Een uitgebreid netwerk van laboratoria binnen de lidstaten van de Europese Unie detecteert ongewenste stoffen in voedsel en diervoeders. Binnen dit netwerk zijn er zogeheten  referentielaboratoria. Deze handhaven de kwaliteit van het onderzoek naar het detecteren van ongewenste stoffen. Referentielaboratoria hebben als taak om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze laboratoria te borgen.

EU-RL’s en NRL’s

Wageningen Food Safety Research is ook EU Referentielaboratorium. Onze EU-RL activiteiten vindt u terug op de speciale EU-RL website (Engelstalig). Op Europees niveau zijn er Europese referentielaboratoria (EU-RL’s) voor specifieke analytische domeinen opgericht. Op nationaal niveau zijn er nationale referentielaboratoria (NRL). Dit zijn expertisecentra binnen hun eigen domein. Wageningen Food Safety Research werkt nauw samen met collega NRL’s en de Europese Referentie Laboratoria.

U wilt een referentielab opzetten?

Als u zelf een referentielab wilt opzetten of de kwaliteit van uw voedselveiligheidslab wilt verbeteren, neem dan contact met ons op: 0317 - 480256.