Onderzoekssamenwerking met vissers

Nederland is internationaal koploper in de samenwerking tussen wetenschap en de visserijsector. In onderzoeksprojecten wordt samengewerkt aan duurzaam visserijbeheer, zoals innovaties om selectiever te vissen en verbetering van bestandsschattingen.

De samenwerking begon in 2002, toen er een groot verschil in mening was over de bestandsschattingen van de twee belangrijke commerciƫle soorten, schol en tong, in de Noordzee. De bestandsschattingen van het onderzoek vormen de basis voor de besluiten over de vangsthoeveelheden door de Europese visserijministers. We begonnen een gezamenlijk project (het F-project) waarin gewerkt werd aan

  1. De verbetering van de bestandsschattingen door de wetenschap;
  2. Gedetailleerde vangst- en inspanningsgegevens als maat voor ontwikkelingen in de schol- en tongbestanden; en
  3. Verbetering van de communicatie tussen visserij, overheid en onderzoek.

De extra gegevens die vissers verzamelden in het tweede onderdeel en de resultaten van de analyses die met de gegevens werden gedaan, werden samen besproken. Ook was er veel aandacht voor uitleg aan de visserijsector over hoe een bestandsschatting wordt gedaan, hoe het proces van onderzoek tot vangstquota werkt en wat de verschillende rollen van de visserijsector, onderzoek en de overheid in het beheer van de visserij zijn. Het project leidde tot wederzijds vertrouwen en tot nog meer samenwerking tussen de onderzoekers van Wageningen Marine Research en de visserijsector.

Platform voor onderzoekssamenwerking (OSW-platform)

Via het OSW-platform organiseren we een structurele dialoog tussen de vierhoek visserij/onderzoek/maatschappelijke organisaties/overheid over kennis voor duurzaam visserijbeheer, de gezamenlijke aanpak daarvan en de gezamenlijke communicatie. Ook bespreken we de voortgang van lopende onderzoekssamenwerkingsprojecten rond het beheer van de visbestanden.

Voorbeelden van samenwerking met de visserijsector

Nieuws