Apparatuur

MIPS - Multiple Imaging Plant Stress

De groene delen van een blad hebben de eigenschap te fluoresceren wanneer het wordt belicht. Deze zogenoemde chlorofylfluorescentie is gerelateerd aan de fotosynthese van de plant.

mipsrobot225x301.jpg

Een gewas in slechte conditie door stress of aanwezigheid van een ziekte, fotosynthetiseert minder dan wanneer het in goede conditie is. Een kleine lokale verstoring beperkt plaatselijk de fotosynthese.

Met behulp van fluorescentiemeetapparatuur, MIPS, zijn deze plaatselijke verstoringen in beeld te brengen. Een afwijkend fluorescentiepatroon in het opgenomen beeld, kan de aanwezigheid van ziekten of afwijkingen in vroeg stadium aantonen. Van deze eigenschappen maakt Plant Research International gebruik om de gezondheid van planten te bepalen. De MIPS-faciliteit werd gebouwd door Plant Research International B.V. en Plant Dynamics B.V. met een voorfinanciering van BioPartner Facilities Support (mibiton).

Vroege en gekwantificeerde detectie van ziekten met MIPS

Een beginnende aantasting door een ziekte is op te sporen door opnamen te maken met MIPS, waarna in een vroeg stadium van ziekteontwikkeling actie ondernomen kan worden om de aantasting te beperken.

Hieronder enkele voorbeelden van MIPS-opnamen: Tabakmozaïekvirus in tabaksplant, Botrytis bij roos, insectenschade door luizen en transport van herbicide door de nerven van een Zwarte-nacht-schade plant.

   Opnamen gemaakt met de MIPS van Tabak-mozaïek-virus in een tabaksplant
Opnamen gemaakt met de MIPS van Tabak-mozaïek-virus in een tabaksplant
Botrytis-aantasting van een roos
Botrytis-aantasting van een roos
Insectenschade door luizen
Insectenschade door luizen
  Transport van herbicide door de nerven van een Zwarte-nacht-schade plant
Transport van herbicide door de nerven van een Zwarte-nacht-schade plant

Optimalisering van chemische gewasbescherming met MIPS

Met MIPS kunnen effecten van agrochemicaliën op de fotosynthese letterlijk snel in beeld worden gebracht en de stress en schade die de planten ondervinden objectief worden gekwantificeerd. Met het in beeld brengen kan de werking van de agrochemicaliën worden gevolgd, bijvoorbeeld de opname en het transport via de nerven.

MIPS

Hulpstoffen die aan herbicide-formuleringen worden toegevoegd kunnen worden geoptimaliseerd in type hulpstof en concentratie. Niet alleen de formulering van het product bepaalt de werking van een herbicide, maar ook de technologie waarmee het wordt toegediend, zoals watervolume, druppelgrootte en luchtdruk. Deze factoren zijn te meten met de MIPS-faciliteit.

  Literatuur:

  Patenten:

  • Jalink, H., R. van der Schoor and A.H.C.M. Schapendonk. (priority date: September 17, 2002, date of Dutch patent March 18, 2004). A method and a device for determining the quality of plant material and a method and a device for sorting plant material. Dutch patent no.: 1021476.
  • Jalink, H., R. van der Schoor and A.H.C.M. Schapendonk Europees patent, priority date 31-10-2002.  A method and a device for making images of the quantum efficiency of the photosynthetic system with the purpose of determining the quality of plant material and a method and a device for measuring, classifying and sorting plant material. European patent no.: 1563282. Date of publication and mention of the grant of the patent: 05-07-2006.