Dienst

Onderzoek naar de houdbaarheid van siergewassen

Een lang vaasleven is een van belangrijkste criteria voor een herhalingsaankoop door consumenten van bloemen. Dat is de reden waarom soms supermarktketens een minimale houdbaarheid van zeven dagen vaasleven garanderen. De business unit Glastuinbouw beschikt over uitbloeifaciliteiten die voldoen aan internationale afspraken, waar de houdbaarheid van uw bloemen of planten kunnen worden getest. Vakkundig en (indien gewenst) vertrouwelijk. Zo testen wij het effect van teeltmethodes, klimaat, teeltseizoen, ras of voorbehandelings- en consumentenmiddelen op de houdbaarheid en het vaasleven. Of de bloemen nu in Nederland worden geteeld of niet.

De condities voor de oogst, het moment van oogsten, de behandeling van uw product gedurende de oogst en naoogst handelingen (sorteren, verpakken) en de omstandigheden tijdens het transport kunnen allemaal grote gevolgen hebben voor de houdbaarheid bij de eindbestemming. Samen kunnen wij de zwakke punten in uw proces identificeren en grote stappen maken naar een (nog meer) tevreden consument.

Monitoring Botrytis

Botrytis is een belangrijke oorzaak voor de vroegtijdige beëindiging van het vaasleven. Met signaalplaten (specifiek Botrytis medium) en onze air-sampler helpen we u om de Botrytis bronnen op te sporen, van de teelt tot aan de vrachtwagen, om zo gericht hygiënische maatregelen te nemen. 

Door bloemen gedurende 24 uur bij hoge RV (bijvoorbeeld in een “Hot-Box”) te plaatsen, is het mogelijk om met een relatief klein monster het effect van bestrijdende maatregelen of weerbaarheidsverhogende middelen te bepalen. Ook is dit een nuttige methode om inzicht te krijgen in het verschil in Botrytis gevoeligheid van verschillende rassen.

Air sampling
Botrytis platen
Hotbox

Huidmondjesdichtheid en verdamping

Als bloemen meer verdampen dan dat ze via de steel kunnen opnemen, dan verliezen ze turgor en kunnen ze slap gaan. De oorzaken kunnen liggen aan de opnamekant, door bijvoorbeeld bacteriën in het vaaswater of weefselgroei in de steel, maar ook aan de verdampingskant: disfunctionele huidmondjes (die niet kunnen sluiten in het donker of onder droogtestress condities), een grotere huidmondjesdichtheid bij het ene dan bij het andere ras of andere afwijkingen. Door de verdamping te monitoren en de huidmondjes microscopisch te tellen en bekijken, kunnen we u helpen inzicht te krijgen in de processen die ten grondslag liggen aan het vroegtijdig slap gaan van uw product.

Bromelia
Rozen op tafel.jpg
Rozen in vaas.jpg