Nieuws

Bekijk nu de film van het onderzoek naar duurzame maisteelt op zandgrond

Gepubliceerd op
15 oktober 2020

In onderstaande video licht WUR onderzoeker Herman van Schooten de opzet van het systemenonderzoek naar duurzame maisteelt op WUR praktijklocatie Vredepeel toe. Onderzochte thema’s zijn: chemie- en kunstmestvrije teelt, organische stofopbouw (d.m.v. beperkte grondbewerking en gedeeltelijke vervanging van runderdrijfmest door compost), bemesting op onttrekkingsniveau en sorghum in vruchtwisseling met mais. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de PPS Ruwvoer, Bodem en Kringlooplandbouw.

Zie de video voor meer informatie.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan