Nieuws

Gras is koeler dan kunstgras en bestrating

article_published_on_label
3 juni 2024

De temperatuur van een grasveld is op warme dagen veel lager dan de temperatuur van een kunstgrasveld of een parkeerplaats. Net als ander stedelijk groen zorgt gras voor een verkoelend effect in een stedelijke omgeving. Een voorwaarde hiervoor is dat het gras groeit en verdampt en niet verdroogt. Vooral voor sportvelden is de graskwaliteit belangrijk, ook onder warme en droge omstandigheden. Het is van belang om op tijd te beregenen en zuinig te zijn met beregeningswater. In de PPS grasvelden klimaat-biodiversiteit is onderzoek gedaan naar verdroging van grasvelden en het effect van gras op de omgeving. De resultaten zijn terug te vinden in de leaflet “Detectie van droogtestress in grasvelden” en uitgebreid omschreven in de gecombineerde rapportage over klimaat, droogte en temperatuur.

Herkennen van verdroging van grasvelden in een veranderend klimaat

Droogtestress en hittestress van grasvelden begint vaak al eerder dan met het blote oog te zien is. Met hyperspectrale camera’s kan vroegtijdig worden vastgesteld of het bodemvocht opraakt, de temperatuur oploopt en het gras reageert. Wat betreft de kwaliteit van de data, maakt het niet zoveel uit of er handmatig wordt gemeten of met aan camera’s bevestigde drones. Met drone imaging kunnen grote oppervlaktes makkelijker nauwkeurig worden gemeten, al blijft het inzetten van drones weersafhankelijk. In het onderzoek is daarnaast gekeken of de reactie van grassoorten op droogte verklaarbaar is aan de hand van inhoudsstoffen en planteigenschappen. Grassoorten blijken te verschillen in droogteresistentie en herstelvermogen. Deze informatie kan door kwekers van grassen worden ingezet en in een later stadium bij het onderhoud van grasvelden.

Verkoelend effect van gras

De oppervlaktetemperatuur van gras is lager in vergelijking met kunstgras en versteend oppervlak. Bij hogere temperaturen wordt het verschil groter. Wat betreft comfort en gezondheid zijn grasvelden een betere plek om te verblijven dan kunstgras of versteend oppervlak. Dit blijkt ook uit de onderstaande figuren. PET (ofwel fysiologisch equivalente temperatuur) – is een indicatie voor hittestress die ervaren wordt door een menselijk lichaam tijdens een onderzoek naar hittestress boven verschillende oppervlakten. De hittestress kan veel verschillen terwijl de luchttemperatuur niet ver uiteen loopt. Hoewel grasvelden meestal een lagere temperatuur hebben, is voldoende vocht in de bodem een voorwaarde om het gras te laten groeien. In verhouding tot de meeste toegepaste grassoorten blijft rietzwenkgras onder warme en droge omstandigheden langer groen. Onderzoek geeft aan dat deze grassoort een lagere oppervlakte temperatuur heeft.

Mogelijk zitten er verschillen tussen de rassen van de bestaande grassoorten, zowel in de mate van groen blijven bij droogte als in het potentieel verkoelend effect. De opgedane kennis kan worden ingezet om bij ontwikkelingen in klimaat(extremen) gefundeerde keuzes te maken met betrekking tot het aanleggen en beheren van grasvelden.

Hittestress (grafiek links) en luchttemperatuur (grafiek rechts) boven verschillende oppervlakken bij een sportpark.
Hittestress (grafiek links) en luchttemperatuur (grafiek rechts) boven verschillende oppervlakken bij een sportpark.