Project

Concretisering principes dierwaardige veehouderij

Het coalitieakkoord geeft opdracht om het initiatief te nemen tot een convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij, dat mede basis vormt voor wetgeving. ‘Dierwaardige veehouderij’ wordt begrepen in termen van de gelijknamige zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden (2021). Deze zienswijze zet 6 leidende principes voor dierwaardige veehouderij uiteen.

Om als handvat voor beleid te kunnen dienen, behoeven deze principes : tot welke opgave leiden zij concreet in de praktijk?

In het kader van het convenant dierwaardige veehouderij wordt gewerkt met een onderzoekersgroep die tijdens het proces voor wetenschappelijk advies kan worden ingeschakeld, en de feitelijke juistheid van assumpties in het convenant kan staven.

Publicaties