Infographic Agro Food Robotics

Doorloop onderstaande infographic en ontdek de mogelijkheden van robots binnen de agri-food sector. Iedere schakel in de keten komt aan bod en is gekoppeld aan innovatieve voorbeeldprojecten.

Agro Food Robotics

Robots en drones zullen in de landbouw, veeteelt en het natuurbeheer een steeds grotere rol gaan spelen. Met deze technologie is in de toekomst minder energie en grondstoffen vereist, kunnen onaantrekkelijke arbeidsomstandigheden worden vermeden en zijn opbrengsten hoger en van betere kwaliteit.

Agro Food Robotics is een gezamenlijk initiatief van een aantal onderzoeksinstituten* binnen Wageningen University & Research. Het biedt bedrijven de technologie en kennis die nodig is om robotica in de agrarische sector verder te ontwikkelen. Agro Food Robotics heeft een wereldwijd netwerk, bestaande uit universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven. In deze infographic worden diverse mogelijkheden op gebied van robotica in de voedselketen verder toegelicht.

Kwaliteit meten en sorteren van zaden

Het telen van een kwalitatief goed eindproduct begint bij de inspectie van zaden. Het meten en sorteren van zaden zorgt ervoor dat alleen zaden van goede kwaliteit gebruikt worden. Wageningen University & Research ontwikkelt technieken op basis van Nabij infraRood Spectroscopie (NIRS), waarbij de kwaliteit van elk individueel zaadje gemeten kan worden. Het systeem analyseert het vocht, vet, eiwit en koolhydraten van het zaadje en meet kwaliteitskenmerken zoals kiemkracht, bijmenging en de kleur. Bij de sortering van kwalitatief goede en minder goede zaden gebruiken wij moderne processpectrofotometers waarmee een hoge sorteersnelheid mogelijk is.

Stel uw vraag

Kwaliteit meten en sorteren van planten

Wanneer de zaden zijn uitgegroeid tot (kiem)planten, zijn er al verschillen in kwaliteit zichtbaar in de eerste stadia van de groei. Wageningen University & Research ontwikkelt Vision technieken, zoals phenotyping en de Marvin technologie, waarmee onder andere de 3D vorm, fotosyntheseactiviteit en kleur van ieder plantje wordt gemeten. Hierdoor is een efficiënte sortering, bijvoorbeeld met de PlantSampler van kiemplanten mogelijk wat ervoor zorgt dat alleen planten met de beste productieverwachting worden gebruikt in het toekomstige teeltproces.

Stel uw vraag

Kwaliteit inspecteren in de kas

Planten die in een kas uitgroeien tot productiegewassen worden nauwkeurig in de gaten gehouden door robots die uitgerust met diverse sensoren door de kas bewegen. Aspecten van de plant (zoals biomassa en fotosyntheseactiviteit) en van de vruchten (zoals grootte, kleur en vorm) geven de teler veel informatie om elke plant te geven wat hij nodig heeft. Wageningen University & Research werkt aan methoden om ziektes, zoals botrytis, tijdig te detecteren waarbij er snel ingegrepen kan worden productieverlies te beperken.

Projecten

Stel uw vraag

Kwaliteit inspecteren op het veld

Groeit mijn gewas goed? Zijn er ziektes? Is er sprake van stikstofgebrek? Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelt Wageningen University & Research vision technieken om planten op het veld te inspecteren. Satellieten, tractoren en (onbemande) vliegtuigen die zijn uitgerust met camera's en sensoren, scannen het gewas en geven boeren informatie om op iedere plek precies de juiste hoeveelheid meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen. Dit komt de uiteindelijke productiehoeveelheid van het gewas ten goede.

Projecten

Stel uw vraag

Precisiehandelingen uitvoeren op het veld

Nauwkeurige bemesting en onkruidbestrijding helpt boeren hun gewas op het land optimaal te laten groeien. Wageningen University & Research doet onderzoek naar precisiehandelingen op het land uitgevoerd door machines en robots die gebruik maken van sensorinformatie. Zo kunnen drones, op basis van sensordata, heel nauwkeurig gebieden op het land bemesten of onkruid bestrijden. Dit bespaart kosten en verminderd het gebruik van chemicaliën. Het is mogelijk om met een tractor met autonome schoffels volledig mechanisch onkruid te bestrijden, zonder gebruik van herbiciden.

Projecten

Stel uw vraag

Autonoom navigeren

Autonoom navigerende, oftewel zelfrijdende, tractoren zijn mede door ontwikkelingen van Wageningen University & Research beschikbaar op de markt. Zelfrijdende machines dragen bij aan een efficiëntere manier van werken in de agrarische sector. Wij doen onderzoek om deze machines steeds nauwkeuriger en ook in gebieden met slecht GPS bereik autonoom te laten navigeren en obstakels te vermijden. Dit laatste met oog voor veiligheid van mens, dier en plant.

Projecten

Stel uw vraag

Oogsten

Na een aantal maanden intensieve verzorging van het gewas is de oogsttijd aangebroken. Dit is voor veel boeren een drukke periode waarbij soms extra arbeidskrachten ingeschakeld worden. Bij veel gewassen is het niet mogelijk om alle producten in één keer te oogsten. Dit is het geval wanneer er sprake is van een variatie in uiterlijk, het product heel kwetsbaar is of omdat slechts een deel van het gewas geschikt is om geoogst te worden. Wageningen University & Research doet voor dit soort gewassen onderzoek naar methoden voor het oogsten met robots. De robots identificeren op basis van sensorinformatie de oogstbare producten en bepalen de optimale grijpstrategie, zodat product zonder beschadigingen geoogst kan worden.

Stel uw vraag

Kwaliteit meten en sorteren van agrofoodproducten

Voordat de geoogste producten verpakt of getransporteerd worden, is het belangrijk om de kwaliteit vast te stellen en defecten en ziektes te detecteren. Deze informatie helpt bij het bepalen van de conditie(s) waaronder het product bewaard moet worden. Het vaststellen van de kwaliteit wordt nu vaak door mensen gedaan met een subjectief en inconsistent resultaat als gevolg. Door gebruik te maken van verschillende sensoren, zoals kleurcamera's, hyperspectraal camera's, laser sensoren en X-ray, en met de juiste belichting, ontwikkelt Wageningen University & Research automatische en objectieve methoden voor het meten van kwaliteit van agrofoodproducten. Met deze informatie wordt onder andere de afzetmarkt bepaalt.

Projecten

Stel uw vraag

Verwerken van agrofoodproducten

Een deel van de agrofoodproducten wordt verwerkt door robots die mede ontwikkeld zijn door Wageningen University & Research. Een voorbeeld hiervan is de steksteekrobot, die volledig autonoom stekjes knipt van een rozentak om die vervolgens in een potje te planten. Robots zijn ook inzetbaar om groente en fruit te ontdoen van de (bittere) kern voor de fresh-cut industrie.

Stel uw vraag

Verpakken van agrofoodproducten

Vanwege de variatie (kleur, vorm, grootte, etc.) van agrofoodproducten en de variatie in de verpakking, worden veel agrofoodproducten nog met de hand ingepakt. Huidige verpakkingsmachines zijn vaak niet in staat dit werk (volledig) over te nemen. Wageningen University & Research onderzoekt hoe producten met robots automatisch verpakt kunnen worden. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van sensorsystemen op basis van probabilistische modellen, machineleertechnieken en het gebruik van adaptieve grippers. Hierdoor kunnen steeds meer agrofoodproducten door robots automatisch verpakt worden.

Projecten

Stel uw vraag

Automatisch scannen en afrekenen

De EasyFlow kassa, uitgerust met MatchX software van Wageningen University & Research, identificeert alle producten op de lopende band, zonder streepjescode. De MatchX software maakt van elk product een 'digitale vingerafdruk' wat bestaat uit een combinatie van gewicht, vorm, volume, kleur en materiaalsamenstelling. Daardoor kan de MatchX software met 99% nauwkeurigheid bepalen welk product op de lopende band ligt. Voor de klant betekent dat snelheid bij het afrekenen en gemak tijdens het winkelen, voor de supermarkt betekent dit minder aanslagfouten en meer personeel beschikbaar om service te leveren.

Projecten

Stel uw vraag

Combineren van informatie uit de productieketen

Door slim data uit de hele logistieke keten te gebruiken, vanaf de teelt tot de verkoop in een supermarkt, kunnen interessante verbanden bloot gelegd worden. Hierbij kun je denken aan de relatie tussen de beginkwaliteit van versproducten en de uiteindelijke kwaliteit bij de consument in de keuken. Door in de gehele keten strategisch op kwaliteitsontwikkeling te sturen, krijgt de consument betere kwaliteit verse producten en zijn er door de keten heen minder productverliezen.

Projecten

Stel uw vraag