Project

Enterisch methaan: de variatie in emissies in de Nederlandse melkveestapel

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. Lees hier meer over het project 'Enterisch methaan: de variatie in emissies in de Nederlandse melkveestapel'.

Wat onderzoeken we?

De methaanemissie van melkveebedrijven draagt in belangrijke mate bij aan de broeikasgasemissies van de agrarische sector. Het ministerie van LNV wil samen met de sector meer kennis verzamelen over de hoeveelheid methaan die vrijkomt uit de koe (enterisch methaan) en hoe dat verminderd kan worden. Enterische emissie zorgt voor ongeveer 70% van de methaanemissie in de melkveehouderij. Op dit moment wordt de methaanemissie niet in de praktijk gemeten, maar berekend aan de hand van een rekenmodel dat is gebaseerd op eerder praktijkonderzoek. Voor de sector als geheel kloppen deze rekenregels. In de praktijk zijn er echter altijd verschillen in de emissies tussen veehouderijbedrijven en zijn er soms veranderende omstandigheden. Daarom is dit onderzoek van start gegaan.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk om via het voer van de koe de enterische methaanemissie met zo’n 20-30% te verminderen. Dit vraagt om maatwerk dat aansluit op de verschillen in emissies tussen regio’s, bedrijven, seizoenen en dieren. Op dit moment is er nog niet voldoende inzicht in de emissies uit de koe om aan de slag te gaan met de maatregelen. Dit onderzoek gaat de praktijkdata hiervoor verzamelen.

Waarom is dit belangrijk?

Door dit onderzoek kunnen we:

  • een goed beeld geven van hoeveel enterisch methaan de Nederlandse melkkoeien per jaar uitstoten;
  • inzicht krijgen in de verschillen van methaanemissies tussen koeien, seizoenen (stal- of weideseizoen), bedrijven en regio’s;
  • een verklaring zoeken voor de verschillen. Dit doen we door de emissies te koppelen aan bestaande gegevens, zoals de melkproductie van de koe of algemene gegevens van de melkveehouderij;
  • aan de hand van deze gegevens oplossingen op maat leveren voor de melkveehouderij om de methaanemissies te verminderen.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke oplossingen voor methaanreductie voor veehouders efficiënt, haalbaar en rendabel kunnen zijn. De landbouw heeft de opdracht gekregen om voor 2030 indicatief 3,5 megaton CO2-equivalenten te verminderen, waarvan 1 megaton uit methaan. Dit onderzoek draagt bij aan het halen van deze doelstelling.

Welke activiteiten voeren we uit?

Gedurende heel 2019 meten we de enterische methaanemissie uit de koe op bij 16 melkveehouderijbedrijven. Deze verschillende bedrijven zijn een goede afspiegeling van de melkveestapel in Nederland. Op elk bedrijf meten we ongeveer 30 koeien, zowel in het stalseizoen als in het weideseizoen. Dit gebeurt met behulp van de zogenaamde GreenFeed-methode. Deze methode meet met een aangepaste krachtvoerbox de emissies van methaan en koolstofdioxide van de koe.

Wanneer verwachten we resultaten?

De eerste onderzoeksresultaten verwachten we in het voorjaar van 2020. De officiële rapportages zullen we naar verwachting midden 2020 opleveren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de factsheet.

Nieuws


Dit onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV in het kader van het klimaatbeleid

<L CODE="C04">Ministerie van LNV</L>