Project

Lesmateriaal en docententraining “Voorkom tekenbeten en de ziekte van Lyme”

Doelstelling van het project is om de meest recente beschikbare kennis over teken en de ziekte van Lyme en de preventie van teken en tekenbeten beschikbaar te maken voor opleidingen van het groene VMBO, MBO en eventueel ook HBO.

Met de lesmodules krijgen studenten praktisch toepasbare antwoorden op vragen als:

 1. Waar zitten teken?
 2. Wanneer zijn ze actief?
 3. Welk deel is besmet met de Borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken?
 4. Hoe kan de vegetatie/natuur zo beheerd worden dat de risico’s te verkleinen zijn?
 5. Wat is de invloed van meteorologische omstandigheden op tekenactiviteit?
 6. Hoe voorkom je tekenbeten?

M.b.v. deze kennis worden leerlingen bewust waar en wanneer ze gezondheidsrisico’s lopen en hoe ze de risico’s kunnen verkleinen. Gestreefd wordt om de informatie nauw aan te laten sluiten op bestaand educatief materiaal.

Daarnaast richt het project zich op het betrekken van leerlingen bij veldonderzoek van Wageningen University. Momenteel wordt vanuit Wageningen University een “tekenradar” ontwikkeld. Deze tekenradar voorspelt aan de hand van actuele en voorspelde weersomstandigheden waar en wanneer mensen in Nederland risico lopen op tekenbeten.

De leerlingen van Groene AOC’s kunnen middels tekenvangsten een bijdrage leveren aan validatie van de tekenradar. Hiermee wordt ook verdieping aangebracht in de verkregen kennis (monitoring, analyse/onderzoek naar variaties in tekendichtheden bij verschillend groenbeheer). Op deze wijze wordt voorlichting over risico’s omtrent de ziekte van Lyme gecombineerd met praktijkervaring op het gebied van landschapsbeheer dat gericht is op preventie van tekenbeten.

De opleidingen en studierichtingen die behoefte hebben aan de Wageningse kennis op gebied van teken en Lyme zijn: Bos- en Natuurbeheer, Dierverzorging, Loonwerk, Milieubeheer, Paardenhouderij, Tuin, Park & Landschap, Veehouderij, Zorg & Leefomgeving binnen het AOC-onderwijs.

Aanpak en resultaten

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inventariseren wensen docenten en mogelijke inpassing op vakniveau en afstemmen met beschikbare kennis / (educatieve) materialen;
 2. Schrijven en samenstellen lesmateriaal;
 3. Uitbreiden en beheer website met tekenmodule;
 4. Training deelnemende docenten;
 5. Pilot uitvoeren lesmodule en veldwerk;
 6. Evaluatie en aanpassing;
 7. Beschikbaar stellen lesmateriaal voor alle geïnteresseerde AOC’s.

Concrete resultaten zijn:

 1. Basis lesmodule / leerarrangement met informatie (teksten, instructiefilms, tv-afleveringen en afbeeldingen) over teken, tekenbeten en de ziekte van Lyme.
 2. Verdiepende module met uitgebreidere onderzoeksvragen die zich richten op het effect van verschillende inrichting- en beheersmaatregelen en meteorologische omstandigheden op tekendichtheden. De antwoorden op de onderzoeksvragen komen ten goede aan de AOC’s en bedrijven en organisaties die actief zijn in het groen.
 3. Aangepaste website waar waargenomen tekenaantallen per locatie en per scholier/groep/klas geregistreerd en geanalyseerd kunnen worden.
 4. Beter gevalideerde tekenradar.

Aan de rechterkant van deze pagina zijn al een aantal resultaten terug te vinden.