Project

SolarMal: malariabestrijding op zonne-energie

Het gebruik van insecticiden om muggen te doden en geneesmiddelen om malaria te genezen, is vandaag de dag nog altijd de gangbare manier van malariabestrijding. Het langetermijnsucces en de duurzaamheid van deze methode komen echter in gevaar doordat malariaparasieten resistent worden tegen de medicijnen en muggen resistent worden tegen de insecticiden. Daarom moet er onderzoek worden gedaan naar nieuwe manieren van malariabestrijding.

De ontwikkeling door Okumu et al. van een mengsel van synthetische, chemische lokstoffen dat meer Anopheles gambiae s.s. aantrekt dan de mens zorgde voor een belangrijke doorbraak richting de ontwikkeling van een muggenval die kan worden gebruikt om malaria te bestrijden. Door malariamuggen te vangen in aantallen die groot genoeg zijn om de muggenpopulatie omlaag te brengen en het aantal muggenbeten te reduceren, kan het aantal malariabesmettingen worden teruggebracht. Hieronder beschrijven we onze plannen voor het ontwikkelen en testen van geurvallen voor malariabestrijding in West-Kenia.

Het doel van het project SolarMal is het aantonen van de principiële haalbaarheid van het uitroeien van malaria op Rusinga Island, West-Kenia, als de landelijke bestrijdingsstrategie (het gebruik van klamboes met insecticiden en het behandelen van malariapatiënten) wordt aangevuld met geurvallen voor het vangen van ziekteoverdragende muggen. Het gebruik van vernieuwende technologieën en wetenschappelijke ontwikkeling vormt de basis voor alle onderdelen van het project; van de optimalisatie van chemische lokstoffen om muggen aan te trekken tot het ontwerp van een nieuwe muggenval en de installatie van zonnepanelen om de vallen van stroom te voorzien. Er worden tablets gebruikt om gezondheidsgerelateerde en demografische onderzoeksgegevens te verzamelen. De muggenvallen werken met een luchtstroommechanisme waarvan al eerder is aangetoond dat het zeer effectief is bij het vangen van malariamuggen. De vallen zijn zo ontworpen dat de muggen buitenshuis bij de deur worden gevangen. De lokstoffen in de vallen lijken op de geur van de mens.

In een unieke variant van de 'stepped wedge'-interventiestrategie, waaraan we refereren als het hiërarchische ontwerp, wordt om te beginnen één willekeurig huishouden voorzien van een val, waarna de interventie als een rollend tapijt wordt uitgebreid tot er een cluster van huizen is gecreëerd dat voorzien is van een val. Daarna wordt de interventie op een tweede locatie doorgevoerd en vervolgens op een derde, vierde, vijfde enz., net zo lang tot het hele eiland is voorzien van vallen. De impact van de interventie wordt beoordeeld op basis van de resulterende prevalentie van malariaparasieten en incidentie van malaria en op schattingen van het aantal malariatransmissies. Naar verwachting zal uit de resultaten blijken dat het gebruik van geurvallen een effectieve nieuwe manier van geïntegreerde malariabestrijding is.