Project

UrbIA: Praktijken, beleid en politiek van stedelijke irrigatie in Afrika en Azië

Het UrbIA-project initieert een interdisciplinair onderzoeksprogramma over geïrrigeerde landbouw in en rond Afrikaanse en Aziatische steden. Door middel van een innovatieve aanpak wordt getracht nieuwe inzichten te creëren in de dynamiek en het beleid van stedelijke irrigatiepraktijken en het beheer ervan. Door relevante belanghebbenden te betrekken bij de co-creatie van nieuwe manieren van denken, zal het project bijdragen aan het effenen van de weg naar realistische veranderingen in zowel stedelijke irrigatie- als bestuurspraktijken.

Het project bevindt zich op een belangrijk kruispunt van verschillende belangrijke strategische thema's van de Wageningen Water Strategie: Water & Voedsel, Waterkwaliteit & Kwantiteit en Verstedelijking. Het programma combineert kennis en benaderingen van drie complementaire leerstoelgroepen en zal ook een internationaal consortium van onderzoeks- en ontwikkelingspartners in Aziƫ en Afrika opbouwen.