Project

Vergroten van de biodiversiteit op Landgoed De Lieskamp

Landgoed De Lieskamp is een particulier landgoed gelegen in het Binnenveld te Wageningen, enkele kilometers ten noordwesten van de campus. Sinds 2016 wordt Landgoed De Lieskamp beheerd door eigenaren Rogier en Martine van der Mast (de opdrachtgever). De filosofie van de eigenaren van Landgoed De Lieskamp is om de wereld beter achter te laten voor de toekomstige generatie. Ook willen de eigenaren uitdragen dat het mogelijk is om een gezonde omgeving te realiseren die samenwerkt mét de natuur.

Het landgoed zelf is zes hectare met onder andere boomgaarden, kruidengraslanden, vijvers en een hakbos. Ook is Landgoed de Lieskamp onderdeel van de Natuurschoonwet en publiekelijk toegankelijk via een Klompenpad dat door het landgoed loopt. Op het moment zijn de eigenaren al actief bezig met het verarmen van het kruidenrijk grasland door het verwijderen van hooi, uitstellen van maaiseizoen (ten behoeve van weidevogels) en het toepassen van sinusmaaibeheer om zo de biodiversiteit op hun landgoed te vergroten. Ook wordt er gestreefd naar het verhogen van de soortenrijkdom van het kruidenrijk grasland en worden bessenstruiken geplant. De eigenaren zijn benieuwd of zij op het goede pad zijn, wat er op dit moment op het landgoed te vinden is met betrekking tot flora en fauna en of het beheer nog verbeterd kan worden om zo de biodiversiteit te vergroten.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
Welke (beheer) maatregelen kunnen er genomen worden om de biodiversiteit op Landgoed De Lieskamp te vergroten?

  1. Wat is de huidige situatie met betrekking tot de biodiversiteit op Landgoed De Lieskamp?
    1. Soortgroepen (vogels, insecten, planten etc.)
    2. Bodemkwaliteit
    3. Waterkwaliteit
  2. Wat is het huidige beheer op het landgoed?
  3. Hoe wordt er momenteel gecommuniceerd met bezoekers van het landgoed over de biodiversiteit? En hoe kan dit verbeterd en/of aangevuld worden.

Deze vragen willen we gaan beantwoorden door middel van veldwerk (najaar/winter en voorjaar), literatuuronderzoek en een sociaalonderzoek (enquêtes, interviews e.d.).