Project

Vitale Lelieteelt

Het zogenaamd ‘cyclisch’ telen van bloembollen, waarbij de productie van plantgoed en leverbaar in dezelfde buitenteelt plaatsvindt, houdt ziekten en plagen in stand en is daarmee de oorzaak van het gebruik van veel gewasbeschermingsmiddelen.

Projectdoel en –opzet

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een teeltsysteem voor leliebollen waarin geen chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Het systeem is gebaseerd op een “éénrichtingssysteem”. Er wordt gebruik gemaakt van ziektevrij uitgangsmateriaal uit weefselkweek, dat onder beschermde condities verder wordt vermeerderd tot plantgoed. Het laatste teeltjaar vindt buiten plaats, waarbij het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Buiten overzicht

Projectonderdelen

Doorteelt weefselkweekmateriaal of schub tot grof plantgoed

 • Beschermde teelt in de kas;
 • Onderzoek: substraat, fertigatie, meerlagenteelt, jaarrondteelt.

Doorteelt grof plantgoed tot gezonde schubbol

 • Beschermde teelt in de kas, gaaskas of buiten;
 • Onderzoek: teeltsysteem en risico-inschatting.

Doorteelt grof plantgoed tot gezond leverbaar

 • Doorteelt buiten in substraat of volle grond;
 • Onderzoek: alternatief teeltsysteem, IPM en risico-inschatting.

Bloementeelt vanuit grof plantgoed

 • Bloementeelt uit kleine maten;
 • Onderzoek: temperatuurbehandelingen en groeiregulatoren.

Economische en praktische haalbaarheid en milieuwinst

 • Implementatie: Wat zijn de mogelijkheden op de bedrijven op korte en lange termijn?
 • Kosten: Wat mag een bol kosten?
 • Milieuwinst: Wat is de milieuwinst per saldo?