Nieuws

Achtergronden en bronnen voor berekening van N- en P-excretie van melkvee op een rij

Gepubliceerd op
10 september 2019

Een overmaat aan stikstof (N) en fosfor (P) is belastend voor het milieu. In opdracht van het Mesdagfonds heeft Wageningen Livestock Research de achtergronden en bronnen op een rij gezet waarmee de stikstof(N)- en fosfor(P)-excretie van melkkoeien kan worden berekend.

De berekening van de stikstof(N)- en fosfor(P)excretie van melkvee gebeurt op basis van een balansberekening. Er wordt een berekening gemaakt van de hoeveelheid stikstof en fosfor die met het voer wordt opgenomen, vervolgens wordt gekeken wat wordt vastgelegd door het dier in dierlijke producten (zoals vlees en melk). Het verschil tussen de hoeveelheid in het opgenomen voer en wat het dier vastlegt, is de excretie.

Wageningen Livestock Research zette in opdracht van het Mesdagfonds op een rij welke benaderingen er zijn om voor alle onderliggende bouwstenen van deze balans een inschatting te maken.

De analyse geeft aan wat de invloed van veranderingen in de waarden van verschillende bouwstenen is op de uitkomst van de berekening van de excretie. Uit deze zogenaamde gevoeligheidsanalyse blijkt dat verschillende uitgangspunten voor bijvoorbeeld lichaamsgewicht of het percentage voederverliezen, beduidend sterker doorwerken in de berekende excretie van melkkoeien dan bijvoorbeeld het vervangingspercentage of het aantal weidedagen. Ook werd nagegaan welke bronnen en data zijn gebruikt.

De studie maakt ook inzichtelijk op welke onderdelen benaderingen, bronnen en data actueel zijn n waar met oudere bronnen wordt gewerkt.

Download hier het gehele rapport: