Cultuur- en gebruikswaardeonderzoek landbouwgewassen basis voor stijging productie

Een boer kan alleen het beste ras kiezen als de rassen onafhankelijk vergeleken zijn. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving voert een groot deel van dit rassenonderzoek uit. Dit leidt uiteindelijk tot de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen, waarop de teler zijn keuze baseert.

Een nieuw ras van een kweker komt pas op de markt nadat het uitgebreid getest is door onafhankelijke onderzoekers. Die testen het ras volgens een standaard protocol op verschillende locaties op zaken als ziektegevoeligheid en opbrengsten. Is het nieuwe ras een verbetering ten opzichte van bestaande rassen dan komt het op de Nationale Rassenlijst.

De Aanbevelende Rassenlijst

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijsten (CSAR) selecteert vervolgens de rassen die het beste presteren. Deze komen in de Aanbevelende Rassenlijsten. Dit is de lijst waar de teler zijn keuze voor een bepaald ras op baseert.

De onderzoekers van PPO voeren het vergelijkend rassenonderzoek uit voor diverse gewassen. Het gaat om granen, mais, vezelvlas, cichorei, uien en recreatiegrassen.

Rassenonderzoek verhoogt opbrengsten

Deze werkwijze met onafhankelijk onderzoek en een Aanbevelende Rassenlijst, stimuleert kwekers om met nieuwe rassen te komen. Dat heeft in de loop van de jaren al geleid tot een flinke opbrengstverhoging, zo ontdekten de onderzoekers van PPO. Zij doen al dertig jaar het vergelijkend rassenonderzoek voor granen. In die dertig jaar is de opbrengst van granen 25 procent gestegen.