Project

DaVinc3i

Internet of Things maakt een sierteeltketen mogelijk waarin de kwaliteit van producten continue op afstand wordt bewaakt, bijgestuurd, gepland en geoptimaliseerd op basis van virtuele objecten. Dankzij deze virtualisatie wordt het mogelijk consumenten een betere kwaliteit te bieden, kunnen ketens efficiënter en duurzamer worden ingericht door betere samenwerking, kunnen nieuwe vormen van toegevoegde waarde en nieuwe distributie strategieën ontstaan.

DaVinc3i was een actie onderzoeksproject wat liep tussen 2011 en 2019. Door inzicht te geven in de effecten van virtualisatie en door te bouwen aan een innovatienetwerk zette DaVinc3i zich in voor het versterken van de leidende positie van Nederlandse sierteeltcluster in een virtueel, internationaal handelsnetwerk.

Belangrijkste resultaten

  • 12 commerciële toekomst scenario’s voor de sierteeltsector
  • Business modellen waarin de mogelijke verhoudingen tussen ketenpartners vorm krijgen
  • Benchmark
  • Nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de sierteeltsector
  • Bedrijfsexperimenten rondom virtualisering
  • Serious game over de impact van virtualisering op productkwaliteit in de sierteeltsector
  • 100+ bedrijven in de sierteeltketen betrokken bij netwerkactiviteiten
  • 70+ studentenprojecten waarin hands-on logistiek en inovatieadvies gegeven werd aan bedrijven werkzaam in de sierteelt
  • Serious game over virtualisatie in de sierteelt keten
  • Aandacht voor de impact van virtualisering op de sierteeltketen in verschillende vakbladen en media

Output project

In de media

Slotpresentatie

Serious Game