Grootvenbos

Provincie Noord-Brabant
Ligging Griendtsveen
Coordinaten 189.6-381.7
Hoogte tov NAP 30.1 tot 30.9 m
Oppervlakte 30.3 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1987
Delen beheerd tot
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop levend hoogveen, overgangsvenen
PNV Berkenbroekbos
Grootvenbos is een voormalig hoogveengebied waar berkenbroekbos tot ontwikkeling is gekomen.
Grootvenbos is een voormalig hoogveengebied waar berkenbroekbos tot ontwikkeling is gekomen.

Het Grootvenbos is onderdeel van het grotere natuurgebied de Deurnsche Peel. In dit voormalige hoogveengebied met moerassen, veenplassen en heidevelden zijn ook een paar bossen spontaan tot ontwikkeling gekomen. Het Grootvenbos is hier een voorbeeld van. Het hele natuurgebied, dus inclusief het Grootvenbos, is in 1993 officieel erkend als “internationaal belangrijk wetland”.

De afgelopen decennia is het gebied behoorlijk vernat om de hoogveenvorming te herstellen. Hierdoor is een deel van het aanwezig berkenbos weer grotendeels afgestorven.

Het spontaan ontstane berkenbos bestaat voornamelijk zachte berk. Ruwe berk komt ook voor. De kruidlaag is soortenarm. Belangrijke soorten zijn eenarig wollegras en veenpluis. Verder is het bosreservaat rijk aan veenmossoorten.

De huidige veendikte varieert tussen de 50 en 200 cm. Het veen is vergraven en dus verstoord.

Kaart