Smalbroeken

Provincie Noord-Brabant
Ligging Boxtel
Coordinaten 147.7-396.8
Hoogte tov NAP 8 tot 9.2 m
Oppervlakte 88.9 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1987
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop leemarm droog dekzand; dekzandlaagte; verdroogd beekdal
PNV Elzen-Eikenbos
Smalbroeken is een pareltje!
Smalbroeken is een pareltje!

Bosreservaat Smalbroeken is een onderdeel van de Kampina, een natuurgebied van ruim 1500 ha. Smalbroeken ligt in het zuiden van de Kampina en is een fraai voorbeeld van een beekbegeleidend bos. Al in 1837 staat een groot deel van het gebied als bos op de kaart.

Smalbroeken ligt in het stroomgebied van de Beerze. Deze meanderende beek is aspectbepalend voor het reservaat. De fraaie bossen, stukjes blauwgrasland en vochtige heideterreintjes met gagel en beenbreek vormen een van Nederlands mooiste beekbegeleidende bossen. Oude beekmeanders, oeverwallen, greppels, rabatten zorgen voor veel verschillende fysiotopen op geringe afstand van elkaar. Dit verklaart voor een deel de grote variatie in begroeiingstypen en de zeer rijke flora en fauna.

Kaart