Wilgenreservaat

Provincie Flevoland
Ligging Zeewolde
Coordinaten 160.8-491.7
Hoogte tov NAP -3.0 m
Oppervlakte 63.6 ha
Eigenaar/beheerder Flevolandschap
Bijzondere status
Jaar van aanwijzing 1995
Delen beheerd tot 1995
FGR Zeekleigebied
Fysiotoop kalkrijke kleipolder, zandige kleipolder
PNV Elzenrijk-Essen-Iepenbos
Wilgenreservaat
Wilgenreservaat

Het Wilgenreservaat vormt een onderdeel van een groter schietwilgenbos dat langs de Knardijk ligt in zuidelijk Flevoland. De bodem bestaat uit kalkrijke kleigrond.

Vlak na het droogvallen van de Flevopolder in het voorjaar van 1968, raakte de polder al snel begroeid met wilgen, die opkwamen van zaad dat werd aangevoerd vanuit de eerder aangelegde Oostvaardersdijk. Het grootste deel van de wilgenopslag is met bestrijdingsmiddelen bestreden; het terrein dat nu het Wilgenreservaat is, is niet goed geraakt en heeft zich verder tot bos kunnen ontwikkelen. Het Wilgenreservaat is dus een spontaan ontstaan bos van vooral schietwilg, amandelwilg en katwilg. Plaatselijk zijn stukken terrein dicht begroeid met riet en brandnetel. Ook in de beboste delen is de ondergroei van brandnetel massaal.

De boomvormende schietwilg verdringt langzamerhand de struikvormige wilgensoorten. De oudste wilgen sterven af waardoor de hoeveelheid dood hout in het bos snel toeneemt.

Kaart