Dienst

ATP en GDP keuring voor vervoersmiddelen

De vraag naar duurzaam transport binnen de koude-keten stijgt. Reductie van energiegebruik en het verbeteren van het klimaat tijdens het transport zijn hierin belangrijke vraagstukken. Wageningse onderzoekers hebben de expertise en een unieke geconditioneerde testfaciliteit om iedere vorm van geconditioneerd vervoer voor voedsel of medicijnen te optimaliseren. Er zijn diverse diensten voor ATP-keuring en GDP-keuring beschikbaar.

ATP-keuring

Voor internationaal transport van aan bederf onderhevige levensmiddelen zijn vervoersmiddelen verplicht te voldoen aan de normen en definities gesteld door een wettelijke internationale overeenkomst. Voor een ATP-certificering is een keurrapport nodig. Daarvoor voert Wageningen Food & Biobased Research testen uit in een eigen testfaciliteit voor koeltransport.

Wageningen Food & Biobased Research Testing Services is geaccrediteerd onder “EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerde testlaboratoria”, met het registratienummer L679 voor de testen die vallen onder de scope van de accreditatie zoals gepubliceerd op de website van de RvA. Het is tevens mogelijk om aanvullend onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de verbetering van het klimaat of het reduceren van het brandstofgebruik.

  • K-waardetest*: bepalen van isolatiewaarde van transportmiddel (single en multi compartment testen).
  • Pull-downtest*: test waarbij wordt gemeten hoe snel de temperatuur in de laadruimte daalt.
  • Koelvermogentest*: test maximaal vermogen van koelunit
  • Detectie koudebruggen: met behulp van infraroodbeelden wordt inzicht verkregen in waar eventuele koudelekken zich bevinden.

* valt binnen accreditatiescope van “EN ISO/IEC 17025” onder registratienummer L679 als deze uitgevoerd en uitgegeven worden door Wageningen Food & Biobased Research Testing Services.
Logo L679

Van koeltrolley tot oplegger, ieder vervoersmiddel voor voedsel of medicijnen kunnen wetesten en optimaliseren. Denk aan verbetering van vochtbeheersing, verbetering ontdooiregelingen, monitoring transportcondities en meer. Na ontvangst van het keurrapport kan bij ieder geldig instituut (EU) een ATP-certificaat worden aangevraagd.

Good Distribution Practices (GDP)

Bij transport van medicijnen en actieve farmaceutische ingrediënten moet het vervoersmiddel aan minimale standaarden voldoen. De zgn. “EU guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use” makt het verplicht om vooraf kwalificatietests uit te voeren op transportmaterieel. Kwalificatietests zijn bedoeld om aan te tonen dat equipment bij het beoogde gebruik in staat zal zijn om de vervoerde farmaceutische ingrediënten binnen de vereiste temperatuurrange te vervoeren. Daarbij is de zogenaamde ‘chilled range, van 2 tot 8 graden Celsius, doorgaans de meest kritische temperatuurrange. Wageningen Food & Biobased Research biedt voor ieder type vervoersmiddel kwalificatietesten aan. Hoofdingrediënten van kwalificatietests zijn doorgaans:

  • SteadyState testen: blijft de ladingtemperatuur binnen de gewenste temperatuurgrenzen bij zowel warme zomercondities als bij koude wintercondities;
  • Power-off test: wat gebeurt er met de ladingtemperatuur wanneer de koeling uitvalt
  • Deuropeningstesten: wat gebeurt er met de ladingtemperatuur bij deuropeningen (laden/lossen)?