Dienst

ATP en GDP keuring voor vervoersmiddelen

De vraag naar duurzaam transport binnen de koude-keten stijgt. Reductie van energiegebruik en het verbeteren van het klimaat tijdens het transport zijn hierin belangrijke vraagstukken. Wageningse onderzoekers hebben de expertise en een unieke geconditioneerde testfaciliteit om iedere vorm van geconditioneerd vervoer voor voedsel of medicijnen te optimaliseren. Er zijn diverse diensten voor ATP-keuring en GDP-keuring beschikbaar.

ATP testen

Voor internationaal transport van aan bederf onderhevige levensmiddelen zijn vervoersmiddelen verplicht te voldoen aan de normen en definities gesteld door een wettelijke internationale overeenkomst. Voor een ATP-certificering is een keurrapport nodig. Daarvoor voert Wageningen Food & Biobased Research testen uit in een eigen testfaciliteit voor koeltransport.

Wageningen Food & Biobased Testing Services is EN ISO/IEC 17025
geaccrediteerd onder registratienummer L679 voor de testen die vallen onder de scope van de accreditatie, zoals gepubliceerd op de RvA website.

  • K-waarde test: vaststelling van de thermische isolatiewaarde van een geïsoleerde opbouw van het transportmiddel (een of meerdere compartimenten).
  • Koelvermogen test met enkel temperatuurniveau: vaststellen van het maximale effectieve koelvermogne van de koelunit in toepassingen met één temperatuurniveau.
  • Koelvermogen test met gecombineerde temperatuurniveaus: vaststellen van het maximale effectieve koelvermogen van de koelunit in toepassingen met meerdere compartimenten en meerdere temperatuurniveaus.
  • Verificatie van de effectiviteit van de koelunit op het in bedrijf zijnde transportmiddel: meten van de tijd die nodig is om de productruimte af te koelen van omgevingstemperatuur naar de ingestelde setpointtemperatuur van de toepassing.

Aanvullende informatie is te vinden in het ATP handbook op de UNECE-website. Op basis van de type keurtestrapport(en) kan bij de RDW -of andere buitenlandse ATP instituten- ATP-certificaten worden aangevraagd voor specifieke geconditioneerde transportmiddelen.

Good Distribution Practices (GDP)

Bij transport van medicijnen en actieve farmaceutische ingrediënten moet het vervoersmiddel aan minimale standaarden voldoen. De zgn. “EU guidelines on good distribution practice of medicinal products for human use” maakt het verplicht om vooraf kwalificatietests uit te voeren op transportmaterieel. Kwalificatietests zijn bedoeld om aan te tonen dat equipment bij het beoogde gebruik in staat zal zijn om de vervoerde farmaceutische ingrediënten binnen de vereiste temperatuurrange te vervoeren. Daarbij is de zogenaamde ‘chilled range, van 2 tot 8 graden Celsius, doorgaans de meest kritische temperatuurrange. Wageningen Food & Biobased Research biedt voor ieder type vervoersmiddel kwalificatietesten aan. Hoofdingrediënten van kwalificatietests zijn doorgaans:

  • SteadyState testen: blijft de ladingtemperatuur binnen de gewenste temperatuurgrenzen bij zowel warme zomercondities als bij koude wintercondities;
  • Power-off test: wat gebeurt er met de ladingtemperatuur wanneer de koeling uitvalt
  • Deuropeningstesten: wat gebeurt er met de ladingtemperatuur bij deuropeningen (laden/lossen)?