Postharvest technologies

Postharvest technologieën

Wageningen Food & Biobased Research beschikt over de allernieuwste technologieën voor een optimaal behoud van kwaliteit van groente, fruit en sierteeltproducten. Dit gaat van koeltechnieken en advies tijdens bewaring en geconditioneerd transport tot aan duurzame behandelmethoden als CATT. Wageningse experts adviseren bedrijven over hoe zij op een duurzame manier de kwaliteit van verse producten kunnen behouden.

Klimaatbeheersing, koeltechniek en energiebesparing

Wageningse experts hebben brede kennis over koeling, koeltransport, air flow distributie en energie­besparing in de koude keten. Daarbij gaat het behouden van de kwaliteit van het bewaarde product, bij een minimale broeikasgasemissie. Computermodellen en kennis van verschillende experts van Wageningen Food & Biobased Research zijn de basis voor de optimalisatie van een ontwerp en de regeling van koelinstallaties door koelcompressoren, koudemiddelpompen en koelerventilatoren. Speciale aandacht is er voor robuuste oplossingen in ontwikkelingslanden.

Beschermende atmosfeer verpakking (MAP)

Wageningse experts werken samen met bedrijven aan een nieuwe generatie milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, zoals biobased materiaal en/of monolaag verpakking. Het selecteren en optimaliseren van de beste Modified Atmosphere verpakking voor elk versproduct is daar een belangrijk onderdeel van. Wij zijn compleet geoutilleerd voor bijbehorende onderzoek zoals:

  • gasdoorlaatbaarheidsmetingen aan folies onder gecontroleerde temperatuur en vochtigheid;
  • het op kleine schaal produceren van biobased folies op basis van alternatieve materialen;
  • ademhalingsmetingen aan verse producten;
  • bewaarexperimenten in onze klimaatkamers.

Unieke onderzoeksfaciliteiten

Experts doen onderzoek naar de invloed van bewaartechnologieën op de kwaliteit van versproducten. Daarvoor is er een uitgebreide set aan onderzoeksfaciliteiten beschikbaar, waaronder:

  • een CATT-opstelling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment) voor het ‘plaagvrij’ maken van planten en geschikt voor een quarantainebehandeling bij import en export. Hierbij worden planten voor een bepaalde periode in een gasdichte cel geplaatst met een verhoogde temperatuur en specifieke luchtcondities. CATT is een duurzaam, niet-chemisch alternatief van methylbromide dat zonder wettelijke beperking ingezet kan worden;
  • diverse uitbloeiruimtes voor het simuleren van huiskamercondities voor bloemen en planten;
  • een gasdiffusieruimte waarin fysische eigenschappen van verpakkingsmaterialen worden gemeten. Er staan verschillende gaschromatografen opgesteld waarmee de productie van ethanol/methanol, ethyleen, zuurstof en koolzuur kan worden gemeten van de diverse versproducten die bewaard worden in de 150 CA-cilinders (controlled atmosphere);
  • klimaatkamers
  • kleinschalige CA-bewaarsystemen
  • unieke ATP testruimtes voor het testen van reefer containers en koelvoertuigen in klimaatkamertemperaturen van -20 °C tot + 50 °C. Onderzoekers meten isolatiewaarde, koelvermogen en energiegebruik maar doen ook kwalificatietests in het kader van de EU richtlijn voor GDP van medicijnen om te bepalen wat temperatuurverloop en temperatuurverdeling in de lading zal zijn bij extreme buitentemperaturen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.