Drieduin-1

Provincie Noord-Holland
Ligging Schoorl
Coordinaten 104.6-552.5
Hoogte tov NAP 5 tot 13 m
Oppervlakte 22.2 ha
Eigenaar/beheerder Staatsbosbeheer
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1987
Delen beheerd tot 1987
FGR Kustduinen
Fysiotoop droge kalkarme duinen
PNV Korstmos-Dennenmos
Drieduin-1. Vanuit het bosreservaat heeft men door de Kerf uitzicht op zee.
Drieduin-1. Vanuit het bosreservaat heeft men door de Kerf uitzicht op zee.

Drieduin 1 ligt op de overgang van het bos naar het open duin, slechts enkele honderden meters van de kustlijn. Een strook duingebied van honderd meter breed vormt onderdeel van het bosreservaat.

Het bos is in 1927 aangelegd met Oostenrijkse en Corsicaanse den. De laatste paar jaren vindt sterke uitbreiding van Dennenorchis plaats in een spaarzame kruidlaag van kraaihei.

In het zuidelijke reservaatsdeel ligt een klein eikenhakhoutbosje waarvan het vermoeden bestaat dat dit een restant is van de bebossingsexperimenten van Staring in de periode 1863-1870. In dit bos is de humusontwikkeling duidelijk verder dan in andere reservaatsdelen.

Kaart