Software

ExcretieWijzer - BEX

De ExcretieWijzer berekent voor u de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de “Handreiking bedrijfsspecifieke excretie”.

Wat is de Excretiewijzer?

Melkveehouders mogen afwijken van de wettelijk vastgestelde excretieforfaits, mits ze dit op de door LNV voorgeschreven manier kunnen aantonen. Dit staat in de “Handreiking bedrijfsspecifieke excretie”. Koeien & Kansen heeft de handreiking omgezet in een berekeningstool, genaamd excretiewijzer. De ExcretieWijzer berekent de mestproductie van een melkveestapel volgens de rekenregels van de handreiking.

De ExcretieWijzer is ook een managementinstrument. Bijvoorbeeld om de mestproductie van de veestapel te verlagen. Rantsoenkengetallen geven inzicht in de achtergronden van de berekeningen. Deze gedetailleerde informatie maakt het sturen op het verhogen van de efficiëntie gemakkelijker.

Direct aan de slag?

De laatste versie van de excretiewijzer kunt u met onderstaande knop downloaden. Nadat u het bestand "setup.exe" opgeslagen hebt op uw computer kunt u het programma installeren door dubbel te klikken op het bestand "setup.exe". Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Zodra u het programma op uw computer hebt geïnstalleerd kunt u direct aan de slag met het invullen van de gewenste gegevens en het berekenen van de excretie.

Hieronder kunt u oudere versies van de excretiewijzer downloaden en inzien:

Excretiewijzer 2020

Excretiewijzer 2019

Excretiewijzer 2018

Excretiewijzer 2017

Excretiewijzer 2016

Excretiewijzer 2015

Vragen/opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van het gebruik van de excretiewijzer, mail die dan naar info@koeienenkansen.nl