Norgerholt

Provincie Drenthe
Ligging 1 km ten zuiden van Norg
Coordinaten 226.2/563.8
Hoogte tov NAP +10 m
Oppervlakte 25.5 ha
Eigenaar/beheerder Natuurmonumenten
Bijzondere status A-locatie/Natura2000
Jaar van aanwijzing 1997
Delen beheerd tot 1964
FGR Hogere Zandgronden
Fysiotoop lemig dekzand, dekzand op leem
PNV Droog Wintereiken-Beukenbos
Het Norgerholt.
Het Norgerholt.

Het Norgerholt is een 25 ha groot boscomplex dat geïsoleerd ligt ten midden van landbouwgronden. De bodem van het Norgerholt is opgebouwd uit dekzand op een ondiepe ondergrond van keileem.In de natste plekken in het bos komt het keileem het dichtst aan het maaiveld.

De eerste vermelding van het bos in geschriften vond plaats in 1595. Sindsdien hebben geregeld houtverkoop en nieuwe aanplant plaatsgevonden. Het huidige bos bestaat uit zomereiken van ruim 150 jaar oud. Verspreid komen oude beuken voor. De tweede boomlaag bestaat uit hulst, die er een hoogte van 20 m kan halen. Opvallend is de geringe verjonging van zowel eik als beuk.

Plaatselijk komt veel adelaarsvaren voor. Ook dalkruid, grote muur, ruige veldbies en bosgierstgras wijzen op een oude bosgroeiplaats. Deze laatstgenoemde soorten komen vooral voor langs paden en op boswallen.

Hoewel er regelmatig eiken afsterven, is de hoeveelheid dood hout in het bos gering. Alleen in het zuiden is een grote groep eiken doodgegaan, waarschijnlijk doordat hier het grondwater hoger staat, nadat enkele jaren geleden in de nabije omgeving de grondwaterspiegel is verhoogd.

Kaart