Software

P-Toets Melkveehouderij

De rekentool P-Toets Melkveehouderij van Wageningen Livestock Research helpt u de aanvoer en benutting van fosfaat (P) op uw melkveebedrijf te berekenen en verbeteren.

Deze toets geeft inzicht in de huidige fosfaatefficiëntie op een bedrijf, maar ook hoe verbetering te behalen door bijvoorbeeld rantsoenaanpassingen. Melkveehouders kunnen zelf of met behulp van een voervertegenwoordiger de rekentool gebruiken.

Download de P-Toets

De tool is beschikbaar in Excel 1997-2003 en 2010: