Voederwaardeprijzen rundvee

Voederwaardeprijzen Rundvee

Eens per vier weken berekent Wageningen Livestock Research de actuele voederwaardeprijzen voor melkvee (VEM en DVE) en voor vleesvee (VEVI en DVE) op basis van een reeks mengvoeders die in de praktijk worden gebruikt.

De voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op deze website, waardoor belanghebbenden kunnen beschikken over actuele en onafhankelijke gegevens. De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) maakt deze service mogelijk namens de Nederlandse diervoedersector.

Energie- en eiwittoeslag-prijzen (in eurocenten)
Datum 06-02-2024 05-03-2024 03-04-2024 30-04-2024 28-05-2024 25-06-2024 23-07-2024
kVEM 15,2 13,7 15,2 16,2 16,0 14,8 15,5
kg DVE-toeslag 141,7 140,7 128,0 124,6 136,4 139,7 126,0
kVEVI 15,1 13,2 14,0 15,6 16,5 15,2 15,0
kg DVE-toeslag 135,0 135,9 133,0 124,1 126,6 132,6 124,7

U kunt het meest recente overzicht energie en eiwittoeeslagprijzen rundvee hier downloaden. De gegevens van voorgaande maanden zijn beschikbaar in het 'overzicht energie en eiwittoeslagprijzen rundvee' hieronder.

Toelichting

De energieprijs en de eiwittoeslagprijs worden berekend uit de actuele prijzen voor mengvoergrondstoffen (franco fabriek).

Eerst worden met lineaire programmering de prijzen van een reeks mengvoeders met uiteenlopende DVE-gehalten berekend, die in de praktijk worden gebruikt. De keuze van de grondstoffen in de mengvoeders is zo, dat binnen de gestelde voedingtechnische grenzen, de prijs zo laag mogelijk is. De prijs van het mengvoeder bestaat uit de prijs van de gebruikte grondstoffen vermenigvuldigd met hun aandeel, plus een toeslag voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders. Vanaf 1 oktober 2023 bedraagt deze toeslag 7,00 euro per 100 kg mengvoeder. De berekende prijs is dus de prijs franco boerderij, exclusief btw.

Vervolgens worden uit de prijzen van de mengvoeders de kVEM- en kVEVI-prijs plus de toeslagprijs per kg DVE berekend. De kosten voor toevoeging van mineralen en vitaminen zijn wel in de mengvoeders meegenomen, maar niet in de energie- en eiwittoeslagprijzen. De DVE-gehalten zijn gebaseerd op het eiwitsysteem voor herkauwers DVE/OEB 1991, omdat dit het best aansluit bij de praktijk.

Veehouders passen de energieprijs en de eiwittoeslagprijs toe voor de keuzes die ze maken bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoeders, mengvoeders, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders.

Meer informatie over de toepassing van de voederwaardeprijzen vindt u hieronder.

Overzicht energie en eiwittoeslagen rundvee

2024
16-01-2023
06-02-2024
05-03-2024
03-04-2024
30-04-2024
28-05-2024
25-06-2024
23-07-2024
2019 2020 2021 2022 2023
15-01-2019 14-01-2020 12-01-2021 11-01-2022 10-01-2023
12-02-2019 11-02-2020 09-02-2021 08-02-2022 07-02-2023
12-03-2019 10-03-2020 09-03-2021 08-03-2022 07-03-2023
09-04-2019 07-04-2020 06-04-2021 05-04-2022 04-04-2023
07-05-2019 05-05-2020 04-05-2021 03-05-2022 02-05-2023
04-06-2019 02-06-2020 01-06-2021 31-05-2022 30-05-2023
02-07-2019 30-06-2020 29-06-2021 28-06-2022 27-06-2023
30-07-2019 28-07-2020 23-07-2021 26-07-2022 25-07-2023
27-08-2019 25-08-2020 23-08-2021 23-08-2022 22-08-2023
24-09-2019 22-09-2020 21-09-2021 20-09-2022 19-09-2023
22-10-2019 20-10-2020 19-10-2021 18-10-2022 17-10-2023
19-11-2019 17-11-2020 16-11-2021 15-11-2022 14-11-2023
17-12-2019 15-12-2020 14-12-2021 13-12-2022 12-12-2023
2014 2015 2016 2017 2018
14-01-2014 13-01-2015 12-01-2016 17-01-2017 16-01-2018
11-02-2014 10-02-2015 09-02-2016 14-02-2017 13-02-2018
11-03-2014 10-03-2015 08-03-2016 14-03-2017 13-03-2018
08-04-2014 07-04-2015 05-04-2016 11-04-2017 10-04-2018
06-05-2014 05-05-2015 03-05-2016 09-05-2017 08-05-2018
03-06-2014 02-06-2015 31-05-2016 06-06-2017 05-06-2018
01-07-2014 30-06-2015 28-06-2016 04-07-2017 03-07-2018
29-07-2014 28-07-2015 26-07-2016 01-08-2017 31-07-2018
26-08-2014 25-08-2015 23-08-2016 29-08-2017 28-08-2018
23-09-2014 22-09-2015 20-09-2016 26-09-2017 25-09-2018
21-10-2014 20-10-2015 18-10-2016 24-10-2017 23-10-2018
18-11-2014 17-11-2015 15-11-2016 21-11-2017 20-11-2018
16-12-2014 15-12-2015 13-12-2016 19-12-2017 18-12-2018
2009 2010 2011 2012 2013
13-01-2009 19-01-2010 18-01-2011 17-01-2012 15-01-2013
10-02-2009 16-02-2010 15-02-2011 14-02-2012 12-02-2013
10-03-2009 16-03-2010 15-03-2011 13-03-2012 12-03-2013
07-04-2009 13-04-2010 12-04-2011 10-04-2012 09-04-2013
05-05-2009 11-05-2010 10-05-2011 08-05-2012 07-05-2013
02-06-2009 11-05-2010 07-06-2011 05-06-2012 04-06-2013
30-06-2009 06-07-2010 05-07-2011 03-07-2012 02-07-2013
28-07-2009 03-08-2010 02-08-2011 31-07-2012 30-07-2013
25-08-2009 31-08-2010 30-08-2011 28-08-2012 27-08-2013
22-09-2009 28-09-2010 27-09-2011 25-09-2012 24-09-2013
20-10-2009 26-10-2010 25-10-2011 23-10-2012 22-10-2013
17-11-2009 23-11-2010 22-11-2011 20-11-2012 19-11-2013
15-12-2009 21-12-2010 20-12-2011 18-12-2012 17-12-2013

Toepassing Voederwaardeprijzen Rundvee

Wageningen Livestock Research berekent vierwekelijks de energieprijs en de eiwittoeslagprijs voor voedermiddelen. Ze worden toepast bij de vergelijking van prijzen van rundveevoeders met hun voederwaarde, waarbij de aankoopprijs van een product wordt uitgedrukt als een percentage van de voederwaardeprijs. In een tekortsituatie kunnen producten met een aankoop-/voederwaardeprijs onder de 100% financieel aantrekkelijk zijn om aan te schaffen, mits ze voedingtechnisch in het rantsoen passen.

Als voorbeeld is in tabel 1 een vergelijking tussen de aankoopprijs en de voederwaardeprijs van enkele rundveevoeders gemaakt, gebaseerd op het prijsniveau van december 2020. Door de hoge prijzen van de grondstoffen zijn de mengvoeders duur en de aankoopprijzen van de enkelvoudige voeders in dit voorbeeld relatief laag. Aardappelpersvezels zijn ten opzichte van de voederwaardeprijs het goedkoopst.

Tabel 1: Voorbeeld vergelijking aankoopprijs en voederwaardeprijs van rundveevoeders bij een kVEM-prijs van 17,6 eurocent en een kg DVE-toeslagprijs van 94,3 eurocent (december 2020)
Voeder-waarde per kg ds Aankoop-prijs (€/ton) *1) Droge stof (kg/ton) *2) VEM (kg/ton) DVE (kg/ton) Voeder-waarde (€/ton) Aankoop-/ Voederwaar-deprijs (%)
Product VEM DVE (g)
Snijmaïskuil 982 49 75,00 355 348,6 17,4 77,76 97
Aardappelpersvezels 1031 94 34,00 155 159,8 14,6 41,87 81
Bierbostel 942 129 59,00 213 200,6 27,5 61,22 96

*1) Op 16 december 2020 volgens http://www.boerderij.nl/

*2) Na aftrek van 4% bewaarverliezen

Inpasbaarheid voeders

Bij de aankoop van voedermiddelen spelen ook andere voertechnische en economische factoren die bij de vergelijking niet zijn meegenomen. In de berekeningen wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de structuurwaarde, de hoeveelheid VEM en DVE per kg droge stof (de ‘dichtheid’) en met de OEB-waarden van het voer, terwijl ook daar veel variatie in zit.

Snijmaïskuil is ‘ruwvoeder’, dat je alleen aankoopt wanneer de structuurwaarde van het totale rantsoen te laag is, en er behoefte is aan extra zetmeel in het rantsoen. Aardappelpersvezels en bierbostel zijn vochtrijke krachtvoeders, die je kunt inzetten in plaats van rundveemengvoeders en die in dit voorbeeld in aanschaf respectievelijk 19% en 4% goedkoper zijn dan mengvoer, gebaseerd op grondstofprijzen van december 2020.

Snijmaïskuil heeft in de droge stof een OEB van -33, aardappelpersvezels hebben een OEB van -74 en bierbostel heeft een OEB van +56. Producten met negatieve OEB-waarden kunnen alleen worden gevoerd als er een compensatie in een ander deel van het rantsoen zit of als er tegen extra kosten OEB wordt aangevuld.

Aankoop van enkelvoudige producten kan kosten voor extra opslagcapaciteit en vervoedering (machines, arbeid) met zich meebrengen. Wanneer mengvoeder wordt vervangen door vochtrijke krachtvoeders, dan is dat wel een punt om rekening mee te houden. De hoogte van de extra kosten voor bijvoorbeeld een extra kuilplaat, voermeng- en doseerapparatuur en voor extra arbeid zijn sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie.

Prijsverloop

Tabel 2 geeft een overzicht van de prijsontwikkelingen van november 2016 t/m november 2020.

Door fluctuaties in de prijzen die de Nederlandse mengvoerbedrijven voor hun grondstoffen moeten betalen, varieerde de kVEM-prijs in deze periode tussen 9,3 (juni 2016) en 20,8 (september 2018). De DVE-toeslag vertoonde in grote lijnen een tegengesteld verloop en varieerde tussen 55,1 (oktober 2018) en 125,2 (juni 2016).

Om de waarde van een voedermiddel te berekenen moet altijd de waarde van de DVE in het voedermiddel bij de waarde van de VEM worden opgeteld, omdat anders een scheef beeld van de waarde van energie ten opzichte van de waarde van eiwit ontstaat. Een hoge DVE-toeslag is het gevolg van relatief dure eiwitrijke grondstoffen die zorgen voor een groot prijsverschil tussen brok met 90 DVE en met 180 DVE.

Berekend met actuele grondstofprijzen is de prijs van 90 DVE brok tussen november 2016 en november 2020 met €5,30 per 100 kg gestegen (tabel 2). In maart 2016 was deze brok met € 19,30 het goedkoopst. De 180 DVE brok is in dezelfde periode € 7,60 per 100 kg duurder geworden. Deze brok had in april 2016 de laagste prijs (€ 25,70). Let wel: deze mengvoerprijzen zijn gebaseerd op de vervangingsprijs van grondstoffen. Prijsstijgingen en prijsdalingen worden veelal op een later tijdstip doorberekend aan veehouders.

Tabel 2: Energieprijzen, eiwittoeslagprijzen en de prijs van twee broksoorten voor melkvee in 2016 t/m 2020 (in eurocent per kg)
November 2016 November 2017 November 2018 November 2019 November 2020
kVEM 13,3 16,3 20,2 17,5 16,3
kg DVE-toeslag 81,8 62,4 59,5 64,8 107,7
90 DVE brok 20,30 21,70 25,40 23,00 25,60
180 DVE brok 27,90 27,60 30,85 28,95 35,50

Uitgebreidere vergelijking van de aankoopprijs van voeders met hun voederwaardeprijs is te vinden in de vakpers en op sites van leveranciers.