Over Wageningen Livestock Research

Eieren, vlees- (inclusief vis) en zuivelproducten moeten natuurlijk gezond en lekker zijn. Maar ze moeten ook verantwoord geproduceerd zijn, met zorg voor dierenwelzijn en dierengezondheid. En dat is precies waar Wageningen Livestock Research voor staat: het ontwikkelen, toepassen en doorgeven van kennis voor een duurzame en renderende veehouderij.

Hoe voeden we de wereld in 2050?

Wij geloven dat dieren een belangrijke rol spelen in de circulaire economie. Dit vraagt ​​om onderzoek naar een duurzame en klimaatslimme veehouderij.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

We bieden oplossingen voor de praktijk

Wageningen Livestock Research heeft een internationale toppositie in wetenschappelijk onderzoek naar veehouderijsystemen en naar voeding, genetica, welzijn en milieu-impact van landbouwhuisdieren. Samen met klanten vertalen we onze wetenschappelijke kennis naar praktijkgerichte oplossingen. Zo bouwen we heel concreet aan veehouderijconcepten voor toekomstige generaties. Wij leveren maatwerk en zijn NEN-EN-ISO 9001-2015 gecertificeerd.

Afdelingen

Ons instituut is ingedeeld op de volgende vijf expertisegebieden:

Onderzoeksfaciliteiten

We hebben circa 240 medewerkers en beschikken over diverse onderzoeksfaciliteiten:

Partner in livestock innovations

Tal van ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu leiden tot veranderingen in bedrijfsvoering. Welzijn en gezondheid staan hoog op de maatschappelijke agenda en zijn speerpunten in discussies over verantwoord en duurzaam ondernemen. Maar wat heeft dit voor economische en financiële consequenties voor de ondernemer? Waar liggen de kansen en wat zijn de bedreigingen? Wageningen Livestock Research anticipeert op deze trends door samen met de sector te bouwen aan toekomstgerichte en renderende oplossingen, die bovendien het welzijn van het dier centraal stellen. 

Waar we als onderzoeksinstelling voor werken is uiteindelijk een consument die tevreden is over de producten die de dierlijke sector produceert. Of het nu gaat om een stuk vlees, eieren of om een zuivelproduct. Daar doen we het voor. Maar het is net zo belangrijk dat de producent trots is op zijn werk en perspectief voor de toekomst houdt. Dat het dier het goed heeft en in een omgeving kan gedijen waar hij een zo prettig mogelijk leven leidt. En dat bovendien het milieu ontzien wordt. Wij werken daarom aan de toekomst van de sector als geheel en aan de toekomst van dierlijke producten en diensten. 

Onderzoek met maatschappelijke impact

De thema’s die Wageningen Livestock Research aanpakt zijn onderwerp van discussie in de samenleving en hebben maatschappelijke impact. We stimuleren de discussie door projecten uit te voeren die een duidelijke uitstraling hebben naar onze omgeving. Internationaal, nationaal en regionaal zijn we een actieve initiator, begeleider en deelnemer aan netwerken die zich richten op innovatie, onderzoek, kennis en ervaringen.

Innovatiekracht met inzet van breed netwerk

Onze innovatiekracht ligt in het vermogen om nieuwe en beschikbare kennis te combineren met professioneel procesontwerp. Daarbij is de inzet van ons brede netwerk van bedrijven en publieke organisaties onmisbaar. Rond onze expertisevelden vormen we partnerships, consortia en andere samenwerkingsverbanden om samen de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Door samenwerking met het universitaire departement dierwetenschappen en anderzijds agrobedrijfsleven bedienen we de gehele kennisagenda van fundamenteel, strategisch, operationeel tot valoriserend onderzoek.

In drie verbanden werken we op het gebied van zorgvuldige veehouderij samen met het departement Dierwetenschappen van WUR:

Onze klanten

Het brede spectrum aan beschikbare expertise maakt Wageningen Livestock Research tot de kennis- en businesspartner voor tal van nationale en internationale opdrachtgevers. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties benutten onze inzichten om strategische keuzes met fundamentele kennis te onderbouwen.

Wij adviseren en begeleiden nationale en internationale overheden, productschappen, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten en het (inter-)nationale bedrijfsleven bij hun bedrijfsprocessen en complexe vraagstukken.

Door de intensieve samenwerking tussen wetenschap, toepassing en praktijk, en de interactie van alle disciplines binnen de organisatie, kunnen we opdrachtgevers optimaal bedienen in hun onderzoeksvragen.