Veehouderij & omgeving

De maatschappelijke en politieke omgeving bepaalt in hoge mate hoe de Nederlandse veehouderij er nu en in de toekomst uitziet. De experts van Wageningen Livestock Research ontwikkelen daarbij passende duurzame en haalbare oplossingen voor veehouderijbedrijven. Dit onderzoek richt zich op de milieueffecten op bodem en atmosfeer.

  • Veehouderijsystemen

Wat kunnen wij voor u betekenen?

We bieden klanten expertise over het meten van milieueffecten (zowel positief als negatief) en inzicht in de onderliggende processen. Naast inhoudelijk expertise leveren we ook begeleiders voor het faciliteren van innovatieprocessen op systeem- en bedrijfsniveau. Onze expertise omvat:

  • Ontwikkelen van rendabele systeeminnovaties en maatschappelijk gewenste verbeteringen
  • Oplossingen vinden voor een verbeterd gebruik van mest en mineralen
  • Emissies meten van huisvestingssystemen en technische installatie
  • Uitvoeren van een levenscyclusanalyse van veehouderijsystemen en deelsystemen

Neem contact op met afdelingshoofd en formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over veehouderij en omgeving.