Veehouderij en kringlooplandbouw

Wageningen Livestock Research ontwikkelt innovatieve oplossingen, gericht op de rol van het dier en de veehouderij, in de kringlooplandbouw van de toekomst. Samen met andere kennis- en onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, NGO's en overheden zoeken wij naar circulaire oplossingen die bijdragen aan een duurzame voedselproductie en passend zijn op regionale en (inter)nationale schaal.

 • Onderzoek veehouderij en kringlooplandbouw

We werken graag met u aan de circulaire veehouderij en aquacultuur van de toekomst, waarin aandacht is voor:

Systeembenadering

 • Oplossingen voor milieu, biodiversiteit, maatschappij en boer
 • Een integrale (regionale) aanpak
 • Verbinding en interactie tussen land en zee

Casusspecifieke benadering

 • Alternatieve eiwitten en reststromen voor diervoer en aquacultuur
 • Mest als waardevolle grondstof
 • Gezonde en veerkrachtige dieren en aquacultuur

Noodzaak van circulaire veehouderij

Om de groeiende wereldbevolking ook in 2050 te kunnen blijven voeden zoeken we naar productiemethoden die minder impact hebben op het klimaat, milieu en de maatschappij. Dit vraagt om een andere aanpak binnen de voedselproductie en dus ook voor de veehouderij en aquacultuur.

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw die is gebaseerd op het principe dat alle biomassa optimaal (her)gebruikt wordt in het voedselsysteem. De rol van dieren is hierin cruciaal; dieren maken nuttig gebruik van reststromen en gewassen die mensen niet willen of kunnen eten, en zetten deze om in hoogwaardige voeding die wel geschikt is voor menselijke consumptie.

Circulaire melkveehouderij

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wageningen Livestock Research biedt unieke kennis. Op basis daarvan kunnen we gezamenlijk aan oplossingen werken voor de uitdagingen van de veehouderij en aquacultuur in de kringlooplandbouw van de toekomst. Dit doen we onder ander door:

 • Consultancy
 • Toegepast Wetenschappelijk Contract Onderzoek
 • Publiek Private Samenwerkingen
 • Europese onderzoek consortia
 • Kennisoverdracht, bijvoorbeeld via workshops of webinars

Wij werken graag met u aan een circulaire veehouderij die bijdraagt aan de voedselproductie van de toekomst én nieuwe perspectieven biedt voor boeren, bedrijfsleven, landbouwhuisdieren, klimaat, natuur en maatschappij.

Nieuwsgierig naar circulaire oplossingen?
Neem dan contact op met:

Advies over kringlooplandbouw

Een duurzame en renderende veehouderij

Wageningen Livestock Research beschikt over kennis en ontwikkelt nieuwe kennis. Die zetten we in voor een duurzame en renderende veehouderij.

> Lees verder over wat wij bieden als kennispartner

Opdrachtgevers

Wij doen onderzoek voor het landbouwbedrijfsleven, de toeleverende industrie, voedingsbedrijven, sectororganisaties, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wereldwijd.