Expertisegebieden

Wageningen Livestock Research is ingericht rondom vier expertisevelden. Daarnaast verrichten we internationale activiteiten. Voor het ontwikkelen van nieuwe kennis beschikken we over moderne laboratoriumfaciliteiten en drie onderzoeklocaties.