Fokkerij & genomica

De fokkerij en genomica experts van Wageningen Livestock Research gebruiken de erfelijke eigenschappen en informatie van (landbouwhuis)dieren en vissen voor het ontwikkelen van optimale fokschema's voor dierlijke selectie. Dit draagt bij aan innovaties in de veehouderij en visteelt, en het vergroten van de duurzaamheid met het oog op milieu, economie, diergezondheid en dierenwelzijn.

  • Fokkerij en genomica onderzoek

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze expertise omvat:

  • Fokken voor een verminderde milieubelasting o.a. door een hogere voerefficiëntie en verbeterde darmgezondheid
  • Vastleggen van genetische eigenschappen voor selectiedoeleinden
  • Ontwikkelen van technieken voor een betere genetische selectie
  • Ontwikkelen van fokprogramma’s voor robuustere landbouwhuisdieren en visserij
  • Leiden van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland(CGN)

    Neem contact op met afdelingshoofd Roel Veerkamp en formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over fokkerij en genomica.

    Ga voor meer informatie naar: