Nieuws

Plastic korrels van MSC Zoe brengen geen aantoonbare schade aan Waddenmilieu

article_published_on_label
28 mei 2021

De plastic korrels die in zee terecht kwamen toen de MSC Zoe een deel van haar lading verloor, veroorzaken geen ernstige schade aan de natuur van de Waddenzee. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Marine Research en NIOZ in opdracht van Rijkswaterstaat.

Begin januari 2019 verloor containerschip MSC Zoe ten noorden van de Waddeneilanden een deel van haar lading. Naast veel groot afval kwam hierbij microplastics in zee terecht, in de vorm van ca. 4 mm grote high density polyethylene (HDPE)-pellets en ruim 11.000 kilo 0,7 mm grote polystyreen (PS)-korrels. Hoe hebben deze plastics zich verspreid door het Nederlandse deel van de Waddenzee, en wat waren de effecten op het kwetsbare milieu?

Verspreiding

De grotere, drijvende HDPE-pellets zijn in hoge aantallen aangespoeld op de stranden van de oostelijke Waddeneilanden en langs de kust van Friesland en Groningen. De kleinere PS-korrels zijn nauwelijks teruggevonden in de water- en sedimentmonsters die het NIOZ heeft onderzocht. Die drijven minder goed en zijn waarschijnlijk met de stroom meegenomen naar de Noordzee boven de Waddeneilanden en/of richting de Duitse Waddenzee.

Eten dieren microplastics uit zee?

NIOZ heeft monsters genomen van water en sediment uit de Waddenzee en van uitwerpselen en braakballen van vogels. Bij Wageningen Marine Research bekeken onderzoekers het maagdarmkanaal van vissen, vogels, bruinvissen en zeehonden. Daarbij vonden ze wel microplastics, maar niets dat gelinkt kon worden aan de MSC Zoe.

Experimenteel onderzoek in mini-ecosystemen

De potentiële milieueffecten zijn nog verder onderzocht in onze speciale zoutwatervijvers, mini-ecosystemen in bakken van 5 m3. In deze mesocosms werden bij hoge concentraties microplastics subtiele effecten gevonden op de overleving van zeepokken, het lichaamsgewicht van schelpdieren en bodemvissen en op het bodemleven. Deze effecten ontstonden bij meer dan 300 PS-korrels per m2. De bemonsteringen van het NIOZ suggereren dat in de Waddenzee niet meer dan 10 PS-korrels per m2 aanwezig zijn.

Het lijkt daarom niet waarschijnlijk dat de door de MSC Zoe verloren PS-korrels effecten op het ecosysteem veroorzaken in het onderzochte gebied. Voor nu kunnen we dus opgelucht ademhalen.